l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Palliatieve polikliniek

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de palliatieve polikliniek. In deze folder staat informatie over wat u hiervan kunt verwachten.

    

   Wat is palliatieve zorg?

   Als er geen kans meer op genezing is, kan het ziekenhuis nog steeds veel betekenen voor u en uw naasten. Deze zogenoemde palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het doel van palliatieve zorg is om het lijden zoveel mogelijk te voorkomen of te verlichten. Vaak wordt palliatieve zorg verward met terminale (laatste levensfase) zorg. Palliatieve zorg kan echter al veel eerder gegeven worden, zelfs tegelijkertijd met een behandeling zoals bijvoorbeeld chemotherapie. Naast dat geprobeerd wordt de ziekte terug te dringen, worden klachten zoals pijn en andere symptomen behandeld. Daarnaast is er aandacht voor de psychische impact die de gevolgen van de ziekte op u en uw dierbaren of naasten heeft. Ook is het belangrijk uw eigen vragen en onzekerheden te benoemen.

    

   Polibezoek

   Op aanvraag van de behandeld specialist is voor u een afspraak gemaakt op de palliatieve polikliniek. Tijdens dit bezoek wordt u gezien door een verpleegkundig specialist of medisch specialist van het palliatief team. Uw partner of naasten zijn van harte welkom om dit polibezoek bij te wonen. De volgende zaken komen (indien door u gewenst) aan bod:

   • Klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, vermoeidheid, buikvocht of obstipatie
   • Psychosociale zorgen en problemen
   • Levensvragen of spirituele vragen
   • Gelegenheid bieden bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals wel- of niet doorgaan met behandelen, de keuze maken of u bij nieuwe problemen nog wel een ziekenhuisopname wenst of juist niet
   • Bespreken van te verwachten problemen rondom het levenseinde en wat wij hierin kunnen betekenen
   • Bespreken wie u kan bijstaan in de laatste levensfase
   • Informatie over mogelijkheden die geboden kunnen worden in de laatste levensfase, zoals thuiszorg of een hospice
   • Belasting voor de mantelzorger, familie en/ of wettelijk vertegenwoordiger

    

   Er zijn enkele vragenlijsten bijgevoegd. Wanneer u deze ingevuld meeneemt, kunnen tijdens het polibezoek gelijk de nodige acties ingezet worden.

    

   Contact

   Voor vragen kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met poli interne via het telefoonnummer 0341-463889

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-12-2022