l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Palliatief Consult Team

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   De zorg rond het levenseinde van een patiënt kan zeer complex zijn. Er kunnen zich problemen voordoen waar niet meteen een passende oplossing voor is. Ook ú wordt hiermee van tijd tot tijd geconfronteerd. Het is daarom goed te weten dat u een beroep kunt doen op het Palliatief Consult Team van het St Jansdal.
    

   Wanneer het PCT inschakelen? 

   U kunt het PCT onder meer inschakelen als in de terminale fase de volgende problematiek speelt:

   • Pijn, extreme vermoeidheid, slapeloosheid, angst
   • Terminale onrust
   • Onvoldoende symptoomcontrole of meerdere symptomen tegelijk
   • Onacceptabele bijwerking van medicatie, zoals misselijkheid, onrust of dyspneu
   • Psychosociale problematiek, ook voor depressie
   • Spirituele of godsdienstige thema’s bij patiënt of naaste(n)
   • Complexe familie dynamiek, waardoor beleid en behandeling nadelig beïnvloed kunnen worden.
   • Beslissingen rond het levenseinde. Deze kunnen onder meer inhouden:
     - Stop zetten voeding en vocht
     - Saneren medicatie
     - Palliatieve sedatie

    

   NB. Bij palliatieve sedatie dient een palliatief consulent ingeschakeld te worden

    

   Lijden voorkómen

   Bij te verwachten complexe problematiek kunt u van te voren alvast een beroep doen op het palliatief consult team, om samen pro-actief mogelijke interventies te bespreken en vast te leggen. Hiermee kunnen we onnodig lijden van een patiënt voorkómen. In alle bovengenoemde situaties kunt u rekenen op ondersteuning en advies van het Palliatief Consult team St Jansdal.

    

   Werkwijze

   De werkwijze van het PCT is als volgt:

   • Een verpleegkundig consulent inventariseert met u het probleem en bespreekt dit met de arts-consulent.
   • Bij complexe situaties organiseert de consulent zonodig een multidisciplinair overleg. De huisarts wordt hier waar mogelijk ook bij betrokken
   • De verpleegkundig consulent draagt zorg voor een dagelijkse evaluatie / follow-up.

    

   De consulenten PCT geven advies. De hoofdbehandelaar blijft verantwoordelijk voor de patiënt.

    

   Samenstelling team 

   Het palliatief team van ziekenhuis St Jansdal is een groep zorgverleners, gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Het team bestaat uit:

   • anesthesist/pijnbestrijder
   • chirurg
   • geestelijk verzorger
   • longarts
   • oncoloog/internist
   • pijnconsulent
   • SEH-arts
     

   Hoe het PCT inschakelen? 

   Het team is alle dagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur. Met uitzondering van weekeinden
   en feestdagen. Telefoon:  toestel 4004 E-mail: pijncons@stjansdal.nl

   Buiten deze tijden kunt u via de centrale (9) contact opnemen met het PCT.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 4-8-2020