l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Ouderbetrokkenheid rondom diabetes

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Ouderbetrokkenheid

   Bij de behandeling van kinderen en jongeren met diabetes, is samenwerking tussen ouders en het kinderdiabetesteam van groot belang. Wij noemen dit ouderbetrokkenheid. Het kinderdiabetesteam en de ouders werken voortdurend samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Het doel is om een goede en effectieve behandeling te realiseren. Daarom is deze samenwerking niet vrijblijvend. Zowel de ouders als het kinderdiabetesteam nemen hun verantwoordelijkheid en spreken af om hun afspraken na te komen.
    

   Visie kinderdiabetesteam ziekenhuis St Jansdal

   Het kinderdiabetesteam van ziekenhuis St Jansdal biedt hoogwaardige zorg aan kinderen en jongeren met diabetes. Het team staat voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Op basis van wederzijdse en niet-vrijblijvende verantwoordelijkheid wordt hierin samengewerkt met de jongeren en hun ouders.
    

   Gedrag

   Een visie is belangrijk maar krijgt pas bestaansrecht wanneer deze zichtbaar is in het gedrag van betrokkenen.

   In het gedrag van de medewerkers van het kinderdiabetesteam komt de visie op de volgende manier tot uiting.

    

   Het kinderdiabetesteam:

   • biedt 24-uurszorg en bereikbaarheid.
   • werkt volgens (inter)nationale richtlijnen en standaarden met betrekking tot diabeteszorg.
   • neemt het initiatief om jaarlijks een individueel zorgplan met het kind en de ouders op te stellen.

    

   Om hoogwaardige zorg aan kinderen/jongeren met diabetes te kunnen geven wordt van de jongeren en hun ouders gevraagd om zich te houden aan de afspraken in het individuele zorgplan, waaronder de verplichte verschijningsmomenten zoals hieronder zijn beschreven.
    

   Verschijningsmomenten

   Het soort en de frequentie van de verschijnings-momenten is een balans tussen wat er nodig is en waar behoefte aan is. Door het kinderdiabetesteam zijn er vastgestelde momenten. Daarnaast zijn er contactmomenten op basis van de behoefte van het kind/de jongere en/of hun ouders.

    

   De door het ziekenhuis vastgestelde verschijnings-momenten van het kind/de jongere en de ouders zijn:

   • driemaandelijkse verschijningsmomenten met controles en vooraf bloedprikken, waarvan;
    -  één jaarcontrole
    -  één educatiebijeenkomst voor de kinderen/jongeren
    -  één ouderbijeenkomst per jaar waarbij ouders zelf kunnen kiezen uit drie bijeenkomsten.
   • Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema waardoor   u kunt kiezen welke past bij de behandeling van uw   kind op dat moment.
     

   Individueel zorgplan

   Tijdens de contactmomenten wordt algemene informatie gegeven en op het kind/jongere toegespitste informatie door middel van het individuele zorgplan (ook wel IZP genoemd). Iedere jaarcontrole wordt dit plan geevalueerd en aangepast.
    

   Samen of alleen naar de poli van het kinderdiabetesteam?

   Voor de controles geldt:

   • Kinderen tot en met 11 jaar komen met hun ouders.
   • Jongeren van 12-16 jaar komen tijdens het eerste deel van de controle alleen, daarna komen de ouder(s) erbij, tenzij ouders hier bezwaar tegen hebben.
   • Vanaf 16 jaar komen de jongeren alleen. De laatste vijf minuten zijn de ouders welkom, tenzij jongeren hier bezwaar tegen hebben.
     

   Gebruik van digitale communicatie

   Voor enkele doelgroepen gaan we werken met digitale communicatievormen (website, mail, forum). Voor degenen die daarvoor in aanmerking komen is er een aanvullende folder.
    

   Vergoedingen

   Geen eigen bijdrage.

    

   Kom uw afspraken na

   Structuur en duidelijkheid, ook voor ons. In het kader van betaalbaar blijven en efficiënt werken is het van groot belang dat alle bezoekafspraken nagekomen worden. Voor niet nagekomen afspraken wordt een factuur verzonden.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-12-2021