l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Voorbereiden_Op-Opname

OSAS-traject

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   Deze folder bevat informatie over het OSAS-traject in het slaap-/waakcentrum Harderwijk. OSAS staat voor obstructief slaapapneusyndroom en wordt veroorzaakt door een belemmering van de ademweg. In tegenstelling tot wat de naam slaap-/waakcentrum Harderwijk doet vermoeden, is er geen sprake van een aparte afdeling of gebouw bij het ziekenhuis. Het centrum is onderdeel van ziekenhuis St Jansdal. Binnen ons slaap-waakcentrum werken wij met een multi-disciplinair team. Dit team bestaat uit: kaakchirurgen, kno-artsen, longartsen, neurologen, psycholoog, bijzonder tandheelkundige, OSAS-consulenten en knf-laboranten.
    

   De voorbereiding

   Naast deze folder vindt u bijgevoegd een vragenlijst. Wilt u deze vooraf thuis invullen en meenemen op de dag van het onderzoek? Deze is nodig om het traject goed te kunnen laten verlopen.

   Op de dag van de onderzoeken meldt u zich een half uur voorafgaand aan de eerste afspraak bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer/vrouw zal u deze dag de weg wijzen naar de afdelingen waar u verwacht wordt. U heeft deze dag diverse onderzoeken en afspraken met meerdere specialisten. Aansluitend aan alle onderzoeken, blijft u de nacht voor het slaaponderzoek.

   De gastheer/vrouw zal u allereerst naar afdeling 3 West (routenummer 3.90) begeleiden. U kunt daar uw tas/koffer neerzetten en uw waardevolle spullen en/of de spullen welke u gedurende dag nodig heeft in een kluisje of nachtkastje plaatsen waarvan u de onderste lade kunt afsluiten met een 2 euro muntstuk. Het OSAS programma zal een hele dag in beslag nemen.

   Belangrijk is om alle papieren die u thuisgestuurd heeft gekregen mee te nemen en voorafgaand aan het traject een recente medicijnlijst bij uw apotheek op te vragen en deze ook mee te nemen. Kijkt u thuis ook even of u nog een geldige patiëntenpas heeft. Deze kunt u eventueel bij binnenkomst vernieuwen.
    

   Programma eerste dag

   ‘s Morgens begint u het traject bij de OSAS-consulent, die samen met u de ingevulde vragenlijst doorneemt. Deze vragenlijst heeft u thuisgestuurd gekregen. U kunt uw antwoorden eventueel mondeling toelichten.

   Na het bezoek aan de OSAS-consulent krijgt u formulieren mee om enkele onderzoeken te doen: bloedprikken, ECG (hartfilmpje) en een longfoto.

   Tussen de middag is er een lunch voor u beschikbaar. Let op: deze lunch is voor één persoon. Heeft u deze dag iemand meegenomen, dan kan er eventueel in het restaurant van het ziekenhuis eten gekocht worden.

   Na de lunch is er een afspraak gepland bij de KNO arts. Deze zal een gesprek met u hebben en een mond- en keelonderzoek verrichten om te kijken of daar eventuele afwijkingen te vinden zijn.

   Vervolgens heeft u een afspraak bij de longarts. Bij de longarts krijgt u de uitslagen van de eerder gedane onderzoeken deze dag (ECG, bloedprikken en longfoto).
   Daarnaast is het mogelijk dat er een longfunctietest moet worden gedaan, waarmee we kijken naar het functioneren van uw longen. Dit zal aan het einde van de middag plaastvinden.

   Indien de longarts dit noodzakelijk vindt, kan hij besluiten dat er bij u een uitgebreider slaaponderzoek plaatsvindt. Dit is een polysomnografie. Vanwege beperkte capaciteit kan het voorkomen dat dit onderzoek op een andere dag gedaan wordt. Dit wordt met u besproken. Aan de balie van de poli longziekten zal het traject voor programmadag twee uitgelegd worden.

   De concrete afspraken voor programmadag twee worden de middag na programmadag één telefonisch aan u doorgegeven door de assistente van poli KNO. Wilt u ervoor zorgen dat u die dag tussen 15.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken bent en dat we van u het juiste telefoonnummer hebben?
   Indien u te horen krijgt dat u voor een DISE(snurkscopie) gaat, kan het in een enkel geval voorkomen dat de anesthesist het noodzakelijk vindt dat u een afspraak op zijn poli krijgt.

   Aan het einde van de middag kunt u naar uw kamer op afdeling 3 West. Daar staat ’s avonds een warme maaltijd voor u klaar. Ook hierbij geldt dat wij enkel één maaltijd aan u  kunnen aanbieden.

   Na het avondeten wordt u op afdeling 3 West aangesloten voor het poly(somno)grafisch onderzoek (slaaponderzoek). Poly(somno)grafie is een onderzoek om nader te bekijken of er ademhalingsstoornissen tijdens de slaap optreden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetapparatuur. Met behulp van verschillende elektrodes en banden kan een registratie tijdens de slaap gemaakt worden.

   Wat dient u mee te nemen en/of te doen?

   • Een hemd, een ruimvallend shirt (indien in uw bezit dan graag een shirt met voorsluiting) en een pyjamabroek of een joggingbroek
   • Uw toilettas
   • Eventueel ochtendjas en/of pantoffels
   • Eventueel uw eigen hoofdkussen
   • Uw eigen medicijnen; deze kunt u gewoon doorgebruiken zoals u dat thuis doet
   • Eventueel een boek o.i.d. voor de tijden dat u geen onderzoeken heeft

    

   Wij verzoeken u van tevoren:

   • Eventuele nagellak of kunstnagels van de vingers te verwijderen
   • Geen bodylotion te gebruiken
   • Geen gel of haarlak in uw haar te gebruiken
     

   Het poly(somno)grafisch onderzoek

   Terwijl u op bed zit, zal de verpleegkundige borst- en buikbanden en elektrodes op borst, buik en benen aanbrengen. De verpleegkundige geeft u uitleg over het onderzoek en eventuele instructies.
   Daarna kunt u nog wel gewoon rondlopen tot u er aan toe bent om te gaan slapen. U bent niet aan bed gebonden.

   Om 22.00 uur start de meting automatisch. Als u eerder wilt gaan slapen, dan is dat geen probleem. U kunt controleren of de meting is gestart doordat het lampje aan uw vinger rood gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, knippert of als het gedurende de nacht uit gaat, verzoeken wij u de verpleegkundige te bellen. U kunt dit doen door middel van het rode knopje op het scherm bij uw bed.

   Aandachtspunten

   De volgende aandachtspunten zijn van belang tijdens uw verblijf op afdeling 3 West.

   Als u gaat slapen, dient u de deur van uw kamer te sluiten. Zo weten wij dat u slaapt. Wij zullen u dan niet meer storen. Indien u dit wenst kan het raam op uw kamer open. Als u ’s ochtends wakker wordt en niet verder gaat slapen, wilt u dan de deur van uw kamer weer openen? Als u de deur open heeft, kunt u vanaf 7.15 uur het ontbijt verwachten. Slaapt u wat langer door, dan wordt tussen 7.30 en 8.00 uur het ontbijt gebracht.

   Neuscanule

   U dient de neuscanule op het moment dat u gaat slapen in de neus te plaatsen, zoals het aan u is uitgelegd door de verpleegkundige die u heeft aangesloten aan de apparatuur. U plakt het vervolgens vast op de wangen.
    

   Einde meting

   Om 7.00 uur stopt de meting. Als u ’s ochtends wakker wordt en u gaat niet meer slapen, kan de neuscanule vanaf die tijd uit de neus worden gehaald. De overige draden, banden en elektrodes dient u te laten zitten tot de meting is gestopt. Dit is als het lampje op uw vinger niet meer brandt.

   Verwijderen apparatuur

   Na 7.00 uur dient u de apparatuur en elektrodes volgens de instructies af te koppelen. Deze instructies zijn na het aansluiten van de apparatuur aan u uitgelegd. Indien u hulp nodig heeft bij afkoppelen van de apparatuur, kunt u dit tijdens het aansluiten van de apparatuur aangeven.Daarna kunt u zich aankleden en naar huis gaan. Als u naar huis gaat, dient u zich af te melden bij de balie van afdeling 3 West.

    

   Programma tweede dag

   Let op: deze dag vindt precies een week na de eerste dag van het traject plaats.
   Het traject op programmadag twee bestaat opnieuw uit een aantal verschillende elementen. Let op: indien u voor een DISE (snurkscopie) gaat, dient u nuchter te blijven! Nuchter wil zeggen vanaf 00.00 uur niets meer eten. Tot half acht ’s ochtends mag u helder vloeibaar drinken (alleen water, thee of aanmaaklimonade), daarna neemt u niets meer. Deze dag is het, in verband met de narcose, niet toegestaan zelf auto te rijden.

   Op deze dag is er geen gastheer/vrouw die u begeleidt. De gastheer/vrouw heeft u op programmadag één laten zien waar u op programmadag twee moet zijn.

   Kaakchirurg

   U start de dag met een bezoek aan de kaakchirurg. De kaakchirurg zal een proef MRA bij u aanmeten. Dit is een beugel om de onderkaak naar voren te houden. Deze proef MRA neemt u mee naar de afdeling waar u wordt opgenomen, ten behoeve van de DISE (snurkscopie). Een enkele keer komt het voor dat u geen proef MRA krijgt, in dit geval zal de afspraak bij de kaakchirurg vervallen. Dit hoort u de middag na programmadag één van de assistente van de poli KNO.

   DISE (snurkscopie)

   Na het bezoek aan de kaakchirurg meld u zich bij het opnamebureau (routenummer 0.06). De DISE is een belangrijk onderzoek om te bepalen waardoor het snurken wordt veroorzaakt. Bij dit onderzoek wordt u met behulp van een slaapmiddel, dat via een infuus in de arm wordt toegediend, in slaap gebracht. Tijdens het slapen (en snurken) wordt een flexibele endoscoop door de neus gebracht en zal er in de keel gekeken worden en beoordeeld worden waar het snurken precies ontstaat. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt in belangrijke mate voor welke behandeling u in aanmerking komt.

   Uitslag

   Als u alle onderzoeken heeft gehad, worden de resultaten hiervan besproken op programmadag twee. In principe gebeurt dit in een gecombineerde afspraak met de longarts en de KNO-arts.
   Als de resultaten hiertoe aanleiding geven, krijgt u de uitslag van de neuroloog. De arts gaat de eventuele behandelingsmogelijkheden met u bespreken, waarna u een keuze kunt maken voor één van de mogelijkheden. In enkele gevallen is er geen sprake van slaapapneu, maar wel van slaapproblemen. Verwijzing naar een psycholoog kan dan tot de mogelijkheden behoren.
    

   En dan nog dit…

   Om goed bereikbaar te zijn voor de gastheer/vrouw kunt u eventueel een mobiele telefoon meenemen. Tijdens het programma van de eerste dag van het traject is het niet toegestaan het ziekenhuisterrein tussentijds te verlaten.
   Heeft u nog vragen over dit traject, neemt u gerust contact op met de poli longziekten om deze te stellen. Dit kan via  telefoonnummer (0341) 463743. Bezoek ook onze website: www.slaap-waakcentrum.nl

   Wij wensen u een prettig verblijf.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer