l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

MRSA-positief en veehouderij

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   MRSA bij patiënten die beroepsmatig contact hebben met varkens, vleesklaveren en/of vleeskuikens of huisgenoot zijn van degene die in een dergelijk bedrijf werkzaam is
   Deze folder is bedoeld voor patiënten bij wie MRSA is aangetroffen.
    

   Wat is MRSA?

   De MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus.
    

   Staphylococcus aureus

   De Staphylococcus aureus is een bacterie die normaal voorkomt in de neus en de keel, op de huid en in de darmen van gezonde personen. Soms kan deze bacterie een infectie veroorzaken. Een dergelijke infectie kan onschuldig zijn, denk aan een steenpuist, puistjes, kleine wondjes of huidbeschadigingen. Een infectie kan ook ernstiger zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van bloedvergiftiging of longontsteking.
    

   Behandeling met antibiotica
   Meticilline (en het daarvan afgeleide flucloxacilline) zijn antibiotica, ofwel geneesmiddelen, die in de meeste gevallen gebruikt worden voor een effectieve behandeling bij infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus.
    

   MRSA ongevoelige bacterie
   Sommige Staphylococcus aureus bacteriën zijn ongevoelig ofwel ‘resistent’ geworden voor meticilline en kunnen door dit antibioticum niet langer gedood worden.

   Deze resistente bacteriën worden meticilline resistente Staphylococcus aureus genoemd of MRSA. Tegelijkertijd zijn ze dan ook vaak resistent tegen vele andere antibiotica.
    

   Beperkte behandelingsmogelijkheid
   Het belangrijkste verschil tussen de gewone Staphylococcus aureus en de MRSA ligt in de behandeling. Infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus kunnen met de gebruikelijke antibiotica behandeld worden. MRSA is echter ongevoelig (resistent) voor een aantal veelgebruikte antibiotica. Daarom zijn er speciale antibiotica nodig om infecties met MRSA te behandelen.  Doordat de behandelingsmogelijkheden hiervoor beperkt zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat de MRSA zich in het ziekenhuis verspreidt. Alle maatregelen die genomen worden zijn erop gericht de MRSA snel op te sporen en verspreiding te voorkomen.
    

   Landbouwhuisdieren en MRSA
   Sinds 2005 is het bekend dat er een type MRSA circuleert waarbij veelal sprake is van een nauw contact met landbouwhuisdieren. Een MRSA behandeling is in deze gevallen niet zinvol, omdat de MRSA zich ook bevindt onder de landbouwhuisdieren van het bedrijf waar de patiënt werkzaam is. Hierdoor kan herbesmetting makkelijk plaats vinden.

    

   Isolatie maatregelen

   Omdat bij u de MRSA-bacterie is aangetroffen, worden tijdens uw opname (en in enkele gevallen ook tijdens uw polikliniekbezoek) isolatiemaatregelen genomen. Dit voorkomt verspreiding van de MRSA bacterie naar andere patiënten en medewerkers in het ziekenhuis.

   Tijdens uw opname en ook in enkele gevallen tijdens uw polikliniekbezoek of behandeling betekent dit voor u het volgende:

   • U wordt behandeld of verpleegd op een aparte kamer, een isolatiekamer. De deur(en) moeten dicht blijven.
   • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een schort, een mond-neusmasker, handschoenen en een muts.
   • Wanneer u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat, worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de MRSA-bacterie tegen te gaan.
     

   Melding MRSA dragerschap

   U blijft in Ziekenhuis St Jansdal als MRSA drager gemarkeerd. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij het maken van de afspraak te melden dat bij u in het verleden een MRSA gevonden is?
   Indien u naar een ander ziekenhuis of zorginstelling gaat is het ook belangrijk dat u meldt dat u MRSA drager bent. Meldt het ook als u niet meer werkt of woont op een veebedrijf.

    Maatregelen thuis

   Voor mensen die bij u thuis wonen of bij u op bezoek komen, zijn geen maatregelen nodig, tenzij deze personen zelf onder behandeling zijn of komen in een ziekenhuis. Is dat het geval, dan is het noodzakelijk dat deze personen bij een volgend bezoek aan polikliniek of ziekenhuis melden dat zij contact hebben gehad met een MRSA-positieve patiënt en/of dat zij woonachtig zijn op een bedrijf waar landbouwhuisdieren worden gehouden.
    

   Thuiszorg

   Wordt u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige, dan verzoeken wij u tijdig te melden dat u besmet bent met de MRSA-bacterie. Zonodig kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden.
    

   Behandeling

   Het kan zijn dat een korte behandeling voor MRSA noodzakelijk is voordat u een operatie of ingreep ondergaat. Of er een behandeling plaatsvindt en wat die behandeling tegen MRSA inhoudt, wordt afgesproken met uw behandelend arts en de arts-microbioloog. Dit is ook afhankelijk van de plaats waar bij u de bacterie gevonden wordt. Een behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een neuszalf en het wassen met een desinfecterende zeep en soms antibiotica.
    

   Tot slot

   Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de uw behandelend arts.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer