l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

MRSA/BRMO onderzoeken

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   Deze folder bevat informatie over MRSA en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en de maatregelen die ziekenhuis St Jansdal treft om verspreiding van deze bacteriën onder patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.
    

   Wat is ‘BRMO’?

   Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd omdat ze alleen met een microscoop zichtbaar gemaakt kunnen worden. Iedereen draagt micro-organismen bij zich maar de meeste zijn niet ziekmakend. Bepaalde micro-organismen (bacteriën) kunnen een ongevoeligheid (resistentie) ontwikkelen tegen antibiotica. Een BRMO is een bacterie die ongevoelig is voor de meeste gebruikte antibiotica. Deze bacteriën zijn niet agressiever in het veroorzaken van een infectie, maar indien een infectie met een dergelijke bacterie optreedt, zijn er nog maar enkele antibiotica die wél werkzaam zijn. Hierdoor is het van belang verspreiding van deze bacteriën te voorkomen.
    

   MRSA: de bekendste BRMO

   MRSA is de bekendste en één van de eerst ontdekte BRMO. MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Veel mensen dragen de bacterie Staphylococcus aureus bij zich, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacterie bevindt zich meestal in de keel, in de neus, op de huid of in de darmen. Een enkele keer veroorzaakt deze bacterie een infectie die vanzelf of na een behandeling met antibiotica weer geneest. Een MRSA is een Staphylococcus aureus met een verminderde gevoeligheid voor antibiotica. Dit betekent dat bij een infectie die wordt veroorzaakt door MRSA de behandelmogelijkheden beperkter zijn. MRSA komt vaak voor in buitenlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Onderzoek heeft aangetoond dat ook Nederlandse varkens, vleeskalveren en vleeskuikens een MRSA bij zich kunnen dragen.
    

   MRSA/BRMO en ziekenhuis

   Mensen met een verminderde weerstand zijn gevoeliger voor infecties dan gezonde mensen. Ziekenhuis St Jansdal wil daarom voorkomen dat patiënten die in het ziekenhuis verblijven, besmet raken met deze moeilijk te behandelen bacteriën. Het St Jansdal doet dit door gericht onderzoek uit te voeren en voorzorgsmaatregelen te treffen.
    

   Kans op besmetting met MRSA/BRMO
   In onderstaande gevallen bestaat een verhoogde kans op besmetting met een MRSA/BRMO:

   • u bent behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis
   • u bent opgenomen of werkzaam (geweest) in een Nederlands ziekenhuis of verpleeg- of verzorgingshuis met MRSA/BRMO-problematiek
   • u komt beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of u bent een huisgenoot van degene die dit bedrijf runt
   • u bent woonachtig op een bedrijf met varkens en/of vleeskalveren en/of vleeskuikens
   • u heeft direct contact gehad met een patiënt met MRSA/BRMO
   • uw adoptiekind uit het buitenland zou in het land van herkomst besmet kunnen zijnu bent in het buitenland gedialyseerd
   • u bent werkzaam (geweest) in een buitenlands ziekenhuis
   • u bent werkzaam of woonachtig (geweest) in een asielzoekerscentrum
     

   Onderzoek naar MRSA/BRMO

   Om te onderzoeken of u een MRSA/BRMO bij u draagt, worden er met wattenstokken uitstrijken (kweken) afgenomen van:

   • Keel
   • Neus
   • perineum of rectum
   • huid, bij eventuele huidafwijkingen of wonden
   • urine, als u een urinekatheter heeft of recent heeft gehad of als u wordt verdacht van een
   • urineweginfectie
   • sputum, bij een productieve hoest

    

   In veel gevallen worden deze kweken via de huisarts afgenomen. Zo nodig zullen deze bij het eerste polikliniekbezoek, zo snel mogelijk na opname, of eventueel tijdens opname bij u worden afgenomen. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer vijf werkdagen bekend.
    

   De uitslag

   U wordt op de hoogte gesteld van de uitslag van het onderzoek door uw huisarts of uw behandelaar:

   • u bent géén MRSA/BRMO-drager: er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.
   • u draagt een MRSA/BRMO bij u: bij (vervolg)afspraken op een polikliniek of bij een opname kunnen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn.

   Als u beroepsmatig in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woonachtig bent op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, heeft een negatieve uitslag voor MRSA een geldigheid van twee maanden. Daarna moeten weer opnieuw MRSA-kweken worden afgenomen.

    

   Voorzorgsmaatregelen

   Wanneer blijkt dat u de MRSA of een andere resistente bacterie bij u draagt of wanneer de uitslag van de kweken nog niet bekend is ten tijde van uw ziekenhuisafspraak, worden in ziekenhuis
   St Jansdal de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

   • bij polikliniekbezoek gelden geen speciale voorzorgsmaatregelen, tenzij er invasieve ingrepen plaatsvinden, u een endoscopie moet ondergaan of wanneer u huidafwijkingen (zoals wonden of eczeem) heeft.
   • bij opname verblijft u in een eenpersoonskamer waarvan de deuren in een aantal situaties gesloten moeten blijven; ziekenhuismedewerkers zullen bij uw behandeling en verzorging een schort, handschoenen en mogelijk muts en mond/neusmasker dragen.

    

   MRSA/BRMO en dan?

   Als een MRSA of een andere resistente bacterie bij u wordt aangetroffen, blijven de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen bij opname in het ziekenhuis van kracht. Op de polikliniek gelden in principe geen speciale voorzorgsmaatregelen (voor uitzonderingen zie hierboven). Ook andere zorginstellingen zullen maatregelen nemen. Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw situatie is het soms mogelijk om door middel van een dragerschapbehandeling de MRSA-bacterie kwijt te raken. Hierover vindt overleg plaats tussen uw huisarts of behandelaar en de arts-microbioloog. Na een succesvolle behandeling kunnen de voorzorgsmaatregelen worden beëindigd. Bij de overige resistente bacteriën kan geen dragerschapbehandeling worden gegeven. De resistente bacteriën zult u na een bepaalde periode (maanden tot soms zelfs jaren) meestal spontaan weer kwijt raken.
    

   Tot slot

   Wij begrijpen dat de maatregelen voor u niet altijd even prettig zijn. Toch is dit voor ons de enige manier om de verspreiding van resistente bacteriën binnen het ziekenhuis tegen te gaan.
   Wij vragen hiervoor uw begrip. Met verdere vragen, opmerkingen en problemen kunt u terecht bij uw eigen huisarts, bij uw behandelend arts of bij de verpleegkundigen.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-2-2021