l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Voorbereiden_Op-Opname

Glucose Challenge Test

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog heeft u verwezen naar de afdeling bloedafname van het Klinisch Chemisch Laboratorium (looproute 0.21) omdat u een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes heeft. Daar zal één of meerdere keren bloed worden afgenomen en onderzocht.
    

   Duur van het onderzoek

   Afhankelijk van de onderzoeksresultaten is er aansluitend nog een afspraak bij de diabetesverpleegkundige. U dient rekening te houden met minimaal een uur en maximaal drieënhalf uur aanwezigheid in het ziekenhuis.

    

   Afspraak maken?

   Bij het afsprakenbureau maakt u telefonisch een afspraak op 0341-463890. Het onderzoek vindt plaats op woensdag of vrijdag. U wordt om 08.45 uur verwacht op het laboratorium (looproute 0.21).

    

   Wat is zwangerschapsdiabetes?

   Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes (suikerziekte) die tijdens de zwangerschap ontstaat en meestal van voorbijgaande aard is.
   Wat is diabetes?
   Er is sprake van diabetes als de hoeveelheid glucose in uw bloed (bloedsuikerwaarde) te hoog is.

    

   Waaruit bestaat het onderzoek?

   Om vast te stellen of u zwangerschapsdiabetes heeft, zal op het bloedafnamelaboratorium een zogeheten glucosemeting plaatsvinden. Het eventueel aanvullende onderzoek wordt een glucosebelastingstest genoemd (Glucose Challenge Test  = GCT).

    

   Verloop van het onderzoek

   Hieronder staat het onderzoek stap voor stap beschreven:

   1. Op de dag van de glucosemeting hoeft u niet nuchter te zijn. Neem een ontbijt zoals u gewend bent en zorg er voor dat er tussen ontbijt en bloedprikken 1 à 1½ uur zit. (Mocht u wel nuchter zijn, geeft u dit dan vóór het begin van het onderzoek door aan de medewerker van het bloedafnamelaboratorium)

    

   2. Het Afnamelaboratorium maakt gebruik van een zuil met een keuzemenu t.b.v. het volgnummer. U dient hiertoe de onderste toets in te drukken:

    

   3. Om uw bloedsuikerwaarde te bepalen wordt bloed afgenomen uit de arm. Het bloedmonster wordt direct onderzocht. Na ongeveer een kwartier krijgt u de uitslag.

   • Is de bloedsuikerwaarde hoger dan of gelijk aan 7.8 mmol/l, dan wordt u direct doorverwezen naar de diabetespolikliniek (route 0.44). U kunt zich melden bij de balie van de diabetespoli.
   • Is de bloedsuikerwaarde lager dan 7.8 mmol/l, dan volgt er een GCT-onderzoek: U krijgt een glas water te drinken met daarin opgelost 50 gram glucose (suiker). Deze oplossing is erg zoet en u kunt daarvan misselijk worden. Deze klachten gaan meestal binnen een half uur weer over. Eén uur nadat u de glucoseoplossing hebt ingenomen, wordt opnieuw bloed afgenomen. Na ongeveer een kwartier krijgt u de uitslag.
    NB Tijdens het onderzoek / de wachttijd mag u niet eten, drinken en roken. Alleen een beetje water (maximaal 1 glas) is toegestaan. Ook wordt u verzocht in de wachtruimte van het laboratorium te blijven, voor het geval u niet lekker mocht worden.

    

   Uitslag van het GCT-onderzoek

   Er zijn drie mogelijkheden:

   • Is de uitslag na de GCT lager of gelijk aan 7.1 mmol/l, dan is er geen aanleiding om u op dit moment tijdens uw zwangerschap extra onder controle te houden in het ziekenhuis.
    De huisarts, verloskundige of gynaecoloog die het onderzoek heeft aangevraagd, wordt over de uitslag geïnformeerd via de reguliere manier. Met vragen kunt u ook bij hem / haar terecht.
   • Is de uitslag na de GCT hoger of gelijk aan 7.8 mmol/l, dan wordt u direct doorverwezen naar de diabetespolikliniek (route 0.44). U kunt zich melden bij de balie van de diabetespoli.
    Een diabetesverpleegkundige/internist zal u uitleg geven over de onderzoeksuitslag en adviezen geven. Tevens wordt voor u een afspraak met de diëtist gemaakt.
    De aanvrager van het onderzoek zorgt voor een verwijzing naar de gynaecoloog. Wilt u daarom s.v.p. zelf aan de aanvrager melden dat de uitslag afwijkend is?
   • Als er na de GCT-test geen duidelijke uitslag is (= waarde 7.2 – 7.7 mmol/l), dient een afspraak te worden gemaakt voor een uitgebreidere glucosemeting: een OGTT (Orale Glucose Tolerantie Test). Deze afspraak kunt u maken bij het Afsprakenbureau, (looproute 0.01).
    De test vindt meestal binnen 1 week plaats. U krijgt een aparte folder mee waarin het onderzoek en de voorbereidingen staan beschreven.

    

   Vragen?

   Indien u na het lezen van deze patiënteninformatie nog vragen heeft over het GCT-onderzoek kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige via de assistente op telefoonnummer 0341-463747. Graag tussen 08.30-12.00 uur bellen.

    

   diabetesverpleegkundigen@stjansdal.nl                                                                                         

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer