l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname
Folders

Gezamenlijk medisch consult (GMC)

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Gezamenlijk medisch consult

   Het gezamenlijk medisch consult (GMC) is een vorm van polikliniekbezoek, waarbij een aantal patiënten tegelijkertijd een afspraak heeft.
   Het consult wordt uitgevoerd door een internist of diabetesverpleegkundige.

    

   Dit biedt de mogelijkheid ervaringen te delen en gebruik te maken van oplossingen en tips van anderen.
   Het gezamenlijk medisch consult vindt plaats onder begeleiding van een gespreksleider en duurt 90 minuten.
    

   Voor wie is het GMC?

   De volgende patiënten komen in aanmerking voor het GMC:

    

   Bij de internist:

   • alle patiënten met diabetes mellitus.


   Bij de diabetesverpleegkundige:

   • patiënten die behandeld worden met insulinepomptherapie.

    

   Om de beurt krijgt u in de groep een consult van de internist of de diabetesverpleegkundige. Er is dan gerichte aandacht voor uw specifieke gezondheidssituatie. Komt er een onderwerp aan bod dat voor iedereen belangrijk is, dan richt de internist of diabetesverpleegkundige zich tot de hele groep.

    

   Voordelen

   Het gezamenlijk consult heeft een aantal voordelen:

   • de internist of diabetesverpleegkundige hoeft algemene vragen maar één keer te beantwoorden en heeft dus meer tijd om dieper op de vragen in te gaan.
   • er worden vragen gesteld waar u zelf misschien niet op was gekomen; u kunt ervaringen uitwisselen met medepatiënten.
   • u kunt elkaar tips geven over het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven.
     

   Gang van zaken

   Het gezamenlijk medisch consult vindt plaats in ziekenhuis St Jansdal. U meldt zich een half uur voor aanvang van het GMC bij de Rutger Pauwelskamer op de begane grond, looproute nummer 0.10.

    

   Daar wordt u ontvangen door de assistente. Hier is koffie en thee aanwezig.
   De assistente neemt het gewicht op en indien nodig krijgt u een automatische bloeddrukmeting van een kwartier.

    

   Als het GMC begint, geeft de gespreksleider een korte toelichting over de gang van zaken.
    
   De internist of diabetesverpleegkundige gaat de patiënten één voor één langs en bespreekt de punten, die ook tijdens een individuele afspraak aan bod zouden komen.


   De gespreksleider zorgt ervoor dat de voordelen van het GMC zo goed mogelijk worden benut. Zo houdt hij/zij in de gaten dat elke patiënt voldoende tijd krijgt en dat het gesprek ordelijk verloopt, zodat alle informatie voor iedereen duidelijk is.

    

   Als lichamelijk onderzoek nodig is (bijvoorbeeld voetonderzoek), kan dat in het bijzijn van de andere patiënten of als u daar de voorkeur aan geeft in een aparte onderzoeksruimte gebeuren.

   Als de gespreksleider het gesprek overneemt, kunnen algemene onderwerpen aan de orde komen, die voor de hele groep van belang zijn.

    

   Aan het eind van het GMC maakt de assistente een vervolgafspraak en handelt verdere administratie af.

    

   Vertrouwelijkheid

   Net als bij een individueel consult kunt u uw partner, een naast familielid of begeleider meenemen.

    

   Wij vragen u alle besproken informatie binnen de groep te houden, zodat u in een veilige omgeving uw vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen.
    
   Alle hulpverleners hebben beroepshalve een geheimhoudingsplicht en mogen alleen met uw toestemming in de aanwezigheid van anderen uw gegevens bespreken.

    

   Voorbereiding op het GMC

   Om zo veel mogelijk uit het GMC te halen, is het belangrijk dat u van tevoren nadenkt over wat u wilt vragen of bespreken.
   Bij de uitnodiging voor het GMC krijgt u daarom een voorbereidingsformulier, dat u hiervoor kunt

   gebruiken. Zo bent u er beiden zeker van dat u na afloop van het GMC naar huis gaat met antwoorden op uw vragen en een advies voor de komende periode.

    

   Wij vragen u uw glucosedagboek en medicijnenoverzicht mee te nemen.
    

   Wat mag u niet verwachten?

   Van het GMC mag u de volgende zaken niet verwachten:

   • 90 minuten aandacht van de internist of diabetesverpleegkundige voor u alleen
   • groepstherapie of een zelfhulpgroep
   • klassikaal onderwijs

    

   Hoe meld ik mij aan voor een GMC

   U kunt zich via de assistente van de interne poli aanmelden, tel. (0341) 463760.
   Vermeldt u dan wel dat het om een GMC bij de internist of diabetesverpleegkundige gaat en voor welke datum u een afspraak wilt maken.

    

   Als u een keer aan een GMC hebt deelgenomen, staat het u vrij om hiervoor een nieuwe afspraak te maken of de volgende keer weer te kiezen voor een individuele afspraak.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 26-1-2020