l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Gastroscopie

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Afspraakgegevens

    

   Er is voor u een afspraak gemaakt met de volgende gegevens:


   Dag:       ____________________

   Datum:  ____________________

   Tijd:       ____________________


   Melden
   bij de functieafdeling
   op de 1e etage,
   bewegwijzeringsnummer 1.62

    

   Bij verhindering dient u ons minstens 24 uur van te voren
   te berichten daar wij anders genoodzaakt zijn dit verzuim
   in rekening te brengen

    

   Aandachtspunten

   • Als u bloedverdunners gebruikt, leest u dan de informatie op pagina 12.
   • Indien u diabetes heeft, volgt u dan de aanwijzingen vanaf pagina 13.
   • Uw medicatie moet u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken (tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek) tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.
   • Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.
   • U kunt tijdens het onderzoek uw “gewone” kleding aanhouden. Vermijdt u echter strakzittend of knellende kleding.
   • De functieafdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 16.30 uur, telefoonnumer (0341) 463538.
   • Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen? 
    - De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen.  
    - Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de Huisartsenpost via 0900-3410341

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

   Wilt u er aan denken de volgende voorwerpen mee te nemen als u voor uw onderzoek komt:
    

   • Een patiëntenpas van het ziekenhuis St Jansdal
   • Een geldig legitimatiebewijs

    

   Informatie over een gastroscopie

    

   Waarom een gastroscopie?

   Een gastroscopie kan worden verricht bij klachten die wijzen op een ontsteking, een maagzweer, Coeliakie (overgevoeligheid voor gluten), Barrett (een afwijking aan het slijmvlies van de slokdarm), poliepen of kanker. Maar ook als een controle na eerdere scopie of operatie en bij bevindingen van bloedarmoede.
    

   Wat is een gastroscopie

   Een gastroscopie is een inwendig onderzoek waarbij achtereenvolgend de slokdarm (oesophagus), maag (gastro) en het eerste gedeelte van de dunne darm (duodenum) bekeken worden. Het onderzoek wordt verricht met behulp van een endoscoop; een flexibele, bestuurbare slang waarin een camera bevestigd is. Deze wordt via de mond ingebracht. De endoscoop en camera zijn verbonden met een kleurenmonitor zodat de arts de beelden nauwkeurig kan bekijken.
    

   Wie verricht het onderzoek?

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door een maag-darm-leverarts (MDL-arts). Deze wordt tijdens het onderzoek bijgestaan door één of meerdere endoscopielaboranten. Zij zullen u vlak voor en tijdens het onderzoek zoveel mogelijk toelichting en aanwijzingen geven.
    

   Waar wordt het onderzoek gedaan?

   Nadat u zich gemeld heeft bij het de balie van de functieafdeling neemt u plaats in de wachtkamer. Hier wordt u opgehaald door een endoscopielaborant die u meeneemt naar de behandelkamer.
    

   Hoe verloopt het onderzoek?

   In de behandelkamer maakt u kennis met degenen die het onderzoek bij u zullen uitvoeren. U wordt verzocht om op de behandeltafel plaats te nemen en op uw linkerzij te gaan liggen.
   De scoop wordt via de mond en keelholte ingebracht en vervolgens via de slokdarm naar de maag en dunne darm geleid. Dit veroorzaakt een kokhalsreflex. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar u kunt het inbrengen van de scoop als vervelend ervaren. De endoscopielaborant zal u tijdens het inbrengen van de endoscoop helpen u zoveel mogelijk te ontspannen waardoor het hinderlijke niveau tot een minimum beperkt wordt. Tijdens het onderzoek wordt er lucht ingeblazen. Hierdoor is het mogelijk dat u wat moet boeren. Nadat de arts het hele gebied nauwkeurig onderzocht heeft en er eventueel weefsel en/of poliepen weggenomen zijn, wordt de endoscoop verwijderd en is het onderzoek klaar.

    

   Wat zijn de risico’s?

   Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kunnen een nabloeding en een perforatie zijn. Dit risico is zeer laag maar in zeldzame gevallen kan er hierdoor een operatie nodig zijn. Indien mogelijk worden de risico’s vooraf met u besproken.
    

   Hoe lang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer 15 minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf neemt enkele minuten in beslag. U kunt direct na het onderzoek naar huis.
    

   Na het onderzoek

   Wanneer u het onderzoek zonder sedatie ondergaat mag u na het onderzoek direct naar huis.  Na het onderzoek kunt u uw normale eetpatroon hervatten. U kunt nog enige tijd (enkele uren tot een dag) last hebben van een gevoelige keel en boeren ten gevolge van de lucht die tijdens het onderzoek is ingeblazen. Eventuele medicatie kunt u weer volgens voorschrift innemen
    

   Wanneer is de uitslag bekend?


   Meteen na het onderzoek geeft de arts een eerste indruk aan u door. Tevens wordt er direct een verslag gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
   Wanneer er biopten genomen zijn, duurt het ongeveer 10 werkdagen voor de uitslag hiervan bekend is. Mede daardoor duurt het vaak minimaal twee weken voordat de definitieve uitslag aan u kan worden gegeven. Indien u nog geen controleafspraak heeft, adviseren we u om na deze twee weken contact op te nemen met de aanvragend arts.

   Voorbereiding op een gastroscopie

    

   Het onderzoek vindt vóór 13:00uur plaats:

   Indien het onderzoek vóór 13:00uur plaatsvindt, blijft u de avond vóór het onderzoek vanaf 22:00 uur helemaal nuchter (niets meer eten en/of drinken). Tabletten die u van uw arts door moet gebruiken kunt u zonodig met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek.

    

   Het onderzoek vindt ná 13:00uur plaats:

   Indien het onderzoek ná 13:00uur plaatsvindt, mag u tot 08:30uur nog 1 à 2 onbelegde beschuitjes en 1 à 2 kopjes thee of koffie (zonder melk!) nemen. Daarna blijft u tot na het onderzoek helemaal nuchter (niets meer eten en/of drinken). Tabletten die u van uw arts door moet gebruiken kunt u zonodig met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek.
    

   Bloedverdunners

   Soms dienen  bloedverdunners  een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts.
   Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt.

    

   Niet stoppen

    

   • Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal),
   • Dipyridamol (Persantin),
   • Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst

    

   • Acenocoumarol of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts


   • NOAC (Non-VKA Orale AntiCoagulantia) zoals: Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®) òf Apixaban (Eliquis®)

    

   Zonodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie, mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

   Informatie voor mensen met diabetes

   Binnenkort heeft u een afspraak voor een gastroscopie.
   Tijdens de voorbereidingsdagen kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen, dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen.

    

   protocol insuline eenmaal daags   pagina 14
   protocol insuline tweemaal daags   pagina 16
   protocol insuline viermaal daags   pagina 18
   protocol insulinepomp    pagina 20
   protocol bloedglucoseverlagende tabletten pagina 21
   protocol GLP-1     pagina 22
   protocol combinatie insuline en GLP-1  pagina 23

    

   Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de diabetesverpleegkundigen van het St Jansdal via de assistentes van de poli interne:

    

   Van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 16:00 uur, telefoonnummer: 0341 463747

    

   Als u belt graag doorgeven welke insulinesoort u gebruikt en hoeveel eenheden u altijd injecteert/bolust.

    

    Diabetesprotocol insuline eenmaal daags


   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline
   ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:

    

   Het onderzoek vindt vóór 13:00 uur plaats:


   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen geen insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan
   ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13:00 uur plaats:


   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan
   ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
    

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • 2 uur hierna
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

    

   Diabetesprotocol insuline tweemaal daags


   Gebruikt u tweemaal daags (middel) langwerkende insuline? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundige.
    

   De dag vóór het onderzoek:
   Voor het ontbijt kunt u uw gebruikelijk dosis insuline injecteren.
   Voor het avondeten kunt u 75% (3/4) van uw gebruikelijke dosis insuline injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
    

   Het onderzoek vindt vóór 13:00uur plaats:


   U slaat uw dosis insuline voor het ontbijt over.
   Vóór de 1e maaltijd na uw onderzoek injecteert u 33% (1/3) van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13:00uur plaats:


   Voor het ontbijt injecteert u 33% (1/3) van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
    

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • 2 uur hierna
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:

   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol insuline viermaal daags


   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline
   ’s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline voor het slapengaan te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:

   Het onderzoek vindt vóór 13:00 uur plaats:


   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen geen langwerkende insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering langwerkende insuline.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   De (ultra)kortwerkende insuline mag u deze morgen niet injecteren. Na het onderzoek mag u de gebruikelijke dosering (ultra)kortwerkende insuline weer hervatten

    

   Het onderzoek vindt ná 13:00 uur plaats:


   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

   U mag de (ultra) kortwerkende insuline ’s morgens en ’s middags niet injecteren.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
    

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • 2 uur hierna
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.

   Diabetesprotocol insulinepomp


   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen; u hoeft de basaalstand niet aan te passen en kunt alles doen zoals u gewend bent.
    

   De dag van het onderzoek:
   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   2 uur hierna
   voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   voor het avondeten
   voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.
   Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan 6, dan adviseren wij u om de pomp op een tijdelijk basaal van 50% in te stellen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.
    

   Diabetesprotocol bloedglucoseverlagende tabletten


   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen; u kunt uw tabletten op de gebruikelijke tijd gebruiken.
    

   De dag van het onderzoek:
   U hoeft geen bloedglucoseverlagende tabletten te gebruiken.
   Indien u hypo-verschijnselen krijgt (honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid) of de bloedglucose is lager dan 4.0 mmol neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   De bloedglucoseverlagende tabletten kunt u bij de eerst volgende maaltijd weer innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.

    

   Diabetesprotocol GLP-1


   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de GLP-1 ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan injecteert u deze avond geen GLP-1.
    

   De dag van het onderzoek:
   De GLP-1 kunt u na het onderzoek injecteren op de gebruikelijke tijd.

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol combinatie insuline en GLP-1


   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de combinatie insuline en GLP-1
   ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveel- heid injecteren.
   Bent u gewend om de combinatie insuline en GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.


   De dag van het onderzoek:
   Het onderzoek vindt vóór 13:00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend geen combinatie insuline en GLP-1.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13:00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.
    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
    

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?


   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer