l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Darmonderzoek preventief

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Waarom preventief darmonderzoek?

   Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mensen darmkanker. Vroege ontdekking van darm­kanker vergroot de kans op een succesvolle behande­ling. Daarom vindt in 2013 een bevolkingsonderzoek darmkanker plaats in Nederland.

    

   Bevolkingsonderzoek

   De uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt, net als de bevolkings­onderzoeken naar borstkanker en baar­moeder­halskanker, gedaan door de vijf regionale screeningsorganisaties voor bevolkingsonderzoek.

   Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd. In 2013 ontvangen alle 65- en 75-jarigen een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.
    

   iFOBT test

   Deze mensen krijgen thuis een test: de immunologische Fecaal Occult Bloed Test ofwel iFOBT. In verband met deze test sturen ze een ontlastingsmonster op naar een laboratorium. De test spoort onzichtbaar bloed in de ontlasting op. Bij een afwijkende uitslag van de test krijgen mensen een uitnodiging voor een coloscopie.

    

   Doelgroep

   Bij volledige invoering van het bevolkingsonder­zoek darmkanker krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar (ongeveer 4,4 miljoen mensen) elke twee jaar een uitnodiging. Dit zal leiden tot extra druk op de gezondheids­zorg. Als er geen capaciteitsproblemen ontstaan en de wachttijden niet oplopen, zal het bevolkingsonderzoek in 2019 volledig zijn ingevoerd.
    

   Preventie

   Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Dit leidt tot een gunstiger stadiumverdeling van darmtumoren en een afname van de sterfte aan darmkanker.

   Uit berekeningen blijkt dat door het bevolkings­onderzoek darmkanker er op termijn 2400 sterfgevallen minder zijn per jaar.
    

   Poliepen

   Tevens komen door het bevolkingsonderzoeken poliepen aan het licht. Zij vormen een voor­stadium van darmkanker. Het weghalen van deze poliepen verlaagt de kans op darmkanker.

    

   Patiënten van 50+

   De afdeling chirurgie van ziekenhuis St Jansdal wil haar patiënten van 50+ graag al eerder de mogelijkheid geven om uit te zoeken of zij darmkanker hebben, of een voorstadium daarvan, voordat dit bevolkingsonderzoek is ingesteld. Ook nu is het al mogelijk om uit te zoeken of er sprake is van darmkanker of een voorstadium daarvan.
    

   Scopie

   Het kijken in de darm, ofwel een scopie,  is daarvoor een veel efficiënter middel dan genoemde test, met een  beter resultaat.
   Bovendien geeft de test alleen uitsluitsel over afwijkingen die bloeding geven.

   Door in de darm rond te kijken kunnen kleine poliepen in een vroege fase ontdekt worden. Deze kunnen dan uit voorzorg verwijderd worden, voordat ze groter en daardoor mogelijk kwaadaardig worden.

    

   Aanvraag darmonderzoek

   Indien U daar prijs op stelt, kan een darm­onderzoek voor u worden georganiseerd bij de afdeling maag-, darm- en leverziekten (MDL) van ons ziekenhuis. Uw wens dient u kenbaar te maken bij de arts met wie u het gesprek voert. Tijdens het onderzoek wordt u met een roesje in slaap gehouden. Als er geen afwijkingen worden gezien bij het darmonderzoek kunt u zes jaar wachten met opnieuw een darmonderzoek te laten doen. Poliepen blijken namelijk maar langzaam te ontstaan en groeien. Dat scheelt weer!

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-4-2023