l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Voorbereiden_Op-Opname

Bureau nazorg

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   BUREAU NAZORG

    

   Ontslag uit het ziekenhuis en dan?

    

   Niet naar huis...
    

   ... maar naar een verpleeghuis
   U wordt binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis, maar u kunt om medische redenen niet direct terug naar huis? De nazorgconsulenten van Bureau Nazorg helpen u bij het vinden van opvang in een verpleeghuis. Dat kan zijn voor een korte of langere periode.
    

   ... maar naar een verzorgingshuis
   Ook is het mogelijk om in aanmerking te komen voor ‘tijdelijke overbruggingszorg’. Bijvoorbeeld als u thuis alleen bent en lichte hulp nodig heeft bij uw dagelijkse bezigheden en thuiszorg niet toereikend is. Bureau Nazorg regelt dan voor u een tijdelijke opname in een verzorgingshuis. Hier kunt u een korte tijd verblijven om op te knappen, voordat u weer terug naar huis gaat.
    

   ... naar een hospice
   Als medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor opname in een hospice, een speciale afdeling van verpleeghuizen of zorgcentra. De palliatieve terminale zorg die daar gegeven wordt omvat pijn- en symptoombestrijding, psychosociale ondersteuning en aandacht voor spirituele behoeften.

    

    

   Wel naar huis...


   ... met thuiszorg
   Het ziekenhuis kent ook transferverpleeg-kundigen. Deze verpleegkundigen helpen u als u na ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis gaat, maar wel extra hulp nodig heeft. Er zijn verschillende thuiszorginstellingen en zorgcentra in de regio die thuiszorg bieden. U kunt zelf aangeven welke instelling uw voorkeur heeft.

    

   Alles in overleg

   De nazorgconsulenten van Bureau Nazorg hebben met alle afdelingen van het ziekenhuis contact. Zij overleggen met artsen en verpleeg-kundigen over de meest geschikte vorm van nazorg, na uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook beschikt Bureau Nazorg over een netwerk van contacten met verschillende zorginstellingen in de regio.

   Bureau Nazorg houdt graag rekening met uw wensen, en de wensen van uw familie, als het gaat om de locatie van verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice.
   Het is helaas niet altijd mogelijk om uw voorkeur te realiseren. Het kan voorkomen dat u elders opgenomen wordt.

    

   Bureau Nazorg inschakelen

   Voor het inschakelen van Bureau Nazorg is altijd een verwijzing van een arts nodig. Zij beoordelen of het nodig is dat een nazorgconsulent wordt ingeschakeld. Als u van mening bent dat de hulp van een nazorgconsulent gewenst is, laat dat dan weten aan de verpleegkundigen van uw afdeling. Zij brengen Bureau Nazorg daarvan op de hoogte.
    

   Indicatie is noodzakelijk

   Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, heeft u een zogenoemde indicatie nodig. Dat regelt de nazorgconsulent.
    

   Nazorgprojecten

   Bureau Nazorg is nauw betrokken bij een aantal speciale nazorgprojecten in samenwerking met verpleeghuizen in de regio. Patiënten die bijvoorbeeld een heup- of een knieoperatie ondergaan, kunnen na ontslag uit het ziekenhuis in aanmerking komen voor tijdelijke opname op een reactiveringsafdeling van een verpleeghuis. Een patiënt die herstelt van een hersenberoerte, komt mogelijk in aanmerking voor speciaal aansluitende zorg en plaatsing op een reactiveringsafdeling van een verpleeghuis.

    

   Waar vindt u ons

   U kunt ons in het ziekenhuis vinden op de 2e verdieping. Met de interne bewegwijzering kunt u nummer 2.04 aanhouden.
    

   Vragen

   Heeft u vragen? Bel Bureau Nazorg:

   mevr. M.O. den Hertog, telefoon: (0341) 46 37 12

   mevr. B.C. Krikke-Helmans,  telefoon: (0341) 46 39 20

   mevr. H.L. Schipper-van Wincoop,  telefoon: (0341) 46 34 19

   mevr. E.J. Vis,  telefoon: (0341) 46 37 03

    

   faxnummer: (0341) 43 55 42

   e-mail: nazorgconsulent@stjansdal.nl

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer