l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Baricitinib

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw reumatoloog heeft u Baricitinib voorgeschreven. Hieronder treft u informatie aan over dit geneesmiddel.

    

   Werking

   Baricitinib is een zogenaamde JAK-remmer en wordt met of zonder methotrexaat toegepast bij patiënten met ernstige reumatoïde artritis, bij wie de behandeling met methotrexaat en een ander antireumaticum onvoldoende resultaat heeft . Het middel heeft een snelle (al na een week) en aanhoudende werking. Het wordt grotendeels door de nieren uitgescheiden.
    

   Preparaten

   Olumiant 2 en 4 mg tabletten
    

   Toedieningswijze

   Baricitinib wordt eenmaal per dag toegepast. De reumatoloog spreekt met u de exacte dosering af. U kunt het middel op elk moment van de dag innemen, met of zonder voedsel.
   De aanbevolen dosis is 4 mg eenmaal daags. De 2 mg tabletten worden toegepast bij ouderen vanaf 75 jaar, en bij patiënten die vaak infecties of nierfunctiestoornissen hebben. Ook wordt de lagere dosis toegepast als de reumatoïde artritis gedurende langere tijd rustig is en de medicatie afgebouwd kan worden.

    

   Bijwerkingen

   Bij een klein aantal patiënten treden bijwerkingen op.
   Mogelijke bijwerkingen zijn:

   • Infecties van de bovenste luchtwegen (14,7%), urineweginfecties
   • Misselijkheid (2,8%)
   • Verhoging van het cholesterolgehalte in uw bloed (33,6% van de gebruikers); dit kan goed worden behandeld met cholesterolverlagers
   • Gordelroos
   • Stijging van de leverenzymen
   • Veranderingen in het aantal bloedplaatjes (stijging) en witte bloedcellen (daling)
   • Soms acne (minder dan 1%)
   • Soms gewichtstoename (minder dan 1%)

    

   U mag Baricitinib niet gebruiken bij: Leflunomide (Arava)
    

   Zwangerschap en borstvoeding

   U mag dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Tijdens het gebruik van Baricitinib en tot minstens een week na beëindiging van de behandeling met Baricitinib dient u voor adequate anticonceptie te zorgen. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Baricitinib.
   Het is raadzaam een eventuele kinderwens met uw reumatoloog te bespreken.

   Reizen en vaccinaties

   Wanneer u van plan bent om nu of in de toekomst verre reizen te maken waarvoor u gevaccineerd moet worden adviseren wij u contact op te nemen met de GGD voordat u start met de behandeling. Er mag geen levend verzwakt vaccin (bijv. tegen gele koorts) gegeven worden.
   De griepvaccinatie wordt wel geadviseerd, u kunt hiervoor contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.
    

   Waarschuwingen

   Bij tekenen van een infectie (bijv. koorts, keelontsteking, bronchitis, longontsteking, urineweginfectie, gordelroos) dient u snel beoordeeld te worden door uw huisarts, bij twijfel dient een antibioticum worden voorgeschreven. In geval van een infectie stopt u de Baricitinib en overlegt u met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige wanneer het hervat kan worden.

   Bespreekt u alle klachten waarvan u denkt dat ze met Baricitinib te maken kunnen hebben met de reumatoloog.
   Telefoonnummer polikliniek reumatologie: 0341-463799. Belt u bij voorkeur ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur.

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer