l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Antistollingsregulatie bij operatie, ingreep of onderzoek

Versienr: 5
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   U ontvangt deze folder omdat u binnenkort een operatie, ingreep of onderzoek in het St Jansdal zal ondergaan en u antistollingsmedicijnen gebruikt.
   Deze medicijnen noemt men ook wel bloedverdunners. Ze zorgen ervoor dat u minder kans heeft op het krijgen van bloedstolsels in uw bloedvaten (trombose).

    

   In deze folder kunt u lezen hoeveel dagen voor de operatie, ingreep of onderzoek u moet stoppen met uw bloedverdunners of dat u uw bloedverdunner juist door moet gebruiken.

    

   Als u onder controle bent van de Trombosedienst, dient u die van te voren op de hoogte brengen van uw operatie, ingreep of onderzoek.
   Als u niet zeker weet of u medicijnen gebruikt die uw bloedstolling beïnvloeden, kunt u dat bij uw arts of apotheker navragen.

    

   Algemene richtlijnen bij gebruik antistollingsmedicatie

   • Neem uw antistollingsmedicijnen altijd in volgens voorschrift.
   • U heeft meer kans op bloedingen. Dit hoort bij uw behandeling. Bent u ongerust of heeft u vragen, bel uw huisarts of specialist. Slikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon, dan kunt u terecht bij uw Trombosedienst.
   • Waarschuw bij ongevallen, bloedingen en grote blauwe plekken uw huisarts of specialist. Als u Acenocoumarol of Fenprocoumon gebruikt, moet u dit ook doorgeven aan uw Trombosedienst.
   • Is uw urine rood van kleur of uw ontlasting gitzwart, twijfel dan niet en bel direct uw huisarts! Slikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon, bel dan naast uw huisarts ook uw Trombosedienst.
   • Gebruikt u wel eens andere (door u gekochte) medicijnen? Doe dat nooit op eigen initiatief! Dit geldt zeker voor pijnstillers met een ontstekingsremmend effect, zoals aspirine, ibuprofen en voltaren. Als u Acenocoumarol of Fenprocoumon gebruikt mag u ook niet op eigen initiatief hoestdranken, laxeermiddelen, schimmelcrème’s en vitamine- of kruidenpreparaten gebruiken.
   • Heeft u koorts of pijn en wilt u daarvoor iets innemen. Neem hiervoor dan alleen paracetamol. Of overleg met uw behandelend arts.
   • Schrijft uw arts of andere behandelaar u nieuwe medicijnen voor, vertel hem of haar dat u ook antistollingsmedicijnen gebruikt.
   • Meld bij elk bezoek aan huisarts, tandarts of specialist dat u antistollingsmedicijnen gebruikt.
   • Bent u in het ziekenhuis opgenomen, vertel uw artsen en verpleegkundigen altijd dat u antistollingsmedicijnen gebruikt.

    

   Welke bloedverdunners gebruikt u?

   Bloedverdunners hebben veel verschillende namen. Ze kunnen verschillende namen hebben terwijl ze hetzelfde geneesmiddel bevatten. Bloedverdunners zijn in te delen in verschillende groepen. Hieronder zullen de verschillende groepen beschreven worden.

       Groep 1:

   • Acenocoumarol (ook wel bekend als Sintrom)
   • Fenprocoumon (ook wel bekend als Marcoumar)

    


    

   Groep 2:

   • Rivaroxaban (ook wel bekend als Xarelto)
   • Dabigatran (ook wel bekend als Pradaxa)
   • Apibaxan (ook wel bekend als Eliquis)
   • Edoxaban (ook wel bekend als Lixiana)

       Groep 3:

   • Acetylsalicylzuur (ook wel bekend als Aspirine, Acetylsalicylzuur Neuro, Acetylsalicylzuur Cardio)
   • Carbasalaatcalcium (ook wel bekend als Ascal Cardio, Ascal 38, Poeder Neuro, Poeder Cardio)
   • Clopidogrel (ook wel bekend als Plavix, Iscover )
   • Dipyridamol (ook wel bekend als Persantin of Assantin)
   • Prasugrel (ook wel bekend als Efient)
   • Ticagrelor (ook wel bekend als Brilique)

    


    

   Groep 4:

   • Arixtra (ook wel bekend als Fondaparinux)
   • Clexane (ook wel bekend als Enoxaparine)
   • Fragmin (ook wel bekend als Dalteparine)
   • Fraxiparine of Fraxodi (ook wel bekend als Nadroparine)
   • Innohep (ook wel bekend als Tinzaparine)

       Bij twijfel kan uw arts of apotheker u vertellen of u een van deze medicijnen gebruikt.

    

   Stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners i.v.m. een operatie, ingreep of onderzoek?

   Dat is afhankelijk van het middel dat u gebruikt en de aandoening waarvoor de bloedverdunner is voorgeschreven. Soms is het juist NIET de bedoeling dat u met de bloedverdunnende middelen stopt.

    

   In te vullen door behandelend arts

    

    Gebruikt u een middel uit GROEP 1 (Acenocoumarol of Fenprocoumon):
      U moet stoppen, overleg met de Trombosedienst over het aantal stopdagen.*
      U mag dit middel doorgebruiken ondanks uw operatie of onderzoek.

   * (Het kan nodig zijn dat u tijdens het stoppen van de Acenocoumarol of Fenprocoumon 

      tijdelijk ondersteuning met spuitjes in de buik nodig heeft. Indien dit nodig is zal de

     Trombosedienst u hierover informeren)

    

    Gebruikt u een middel uit GROEP 2 (Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban of Edoxaban):
      Stop 24 uur voor uw operatie of onderzoek.
      Stop 48 uur voor uw operatie of onderzoek.
      U mag dit middel doorgebruiken ondanks uw operatie of onderzoek.

    

    

    Gebruikt u één middel uit GROEP 3 (Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium, Clopidogrel,

    Dipyridamol Prasugrel of Ticagrelor):

      Stop 7 dagen voor uw operatie of onderzoek.
      Stop op advies van uw arts……………… dagen voor uw operatie of onderzoek.
      U mag dit middel doorgebruiken ondanks uw operatie of onderzoek.

    

    

    Gebruikt u meerdere middelen uit GROEP 3 (Acetylsalicylzuur of Carbasalaatcalcium in

    combinatie met Clopidogrel, Dipyridamol, Prasugrel of Ticagrelor):

    

    Ga door met de Acetylsalicylzuur of Carbasalaatcalcium en stop op advies van uw

     arts …. dagen met  ………………………………… voor uw operatie of onderzoek.

      Stop op advies van uw arts met beide middelen …. dagen voor uw operatie of onderzoek.
      U mag beide middelen doorgebruiken ondanks uw operatie of onderzoek.

    

    

    Gebruikt u een middel uit GROEP 4 (Arixtra, Clexane, Fragmin, Fraxiparine, Fraxodi of  Innohep):
      Stop 24 uur voor uw operatie of onderzoek.
      Stop op advies van uw arts…… uur voor uw operatie of onderzoek.
      U mag dit middel doorgebruiken ondanks uw operatie of onderzoek.

    

    

   De dag van de operatie of onderzoek

   Als u bent gestopt met Acenocoumarol of Fenprocoumon moet u voor de operatie bloed laten prikken. Zo kan uw arts nakijken of uw bloed weer dik genoeg is. Dit is belangrijk. U heeft een aanvraagformulier nodig om bloed te kunnen prikken. Dit formulier krijgt u op de polikliniek. Op de dag van de operatie gaat u eerst naar de bloedafname. Deze afdeling vindt u in de centrale hal van het St Jansdal. Naast de balie staat een apparaat waar u een nummer kunt trekken. Druk op de knop “cito” om een nummer te trekken. U hoeft dan niet te lang te wachten.

    

   Na uw operatie of onderzoek

   Na uw operatie start u in principe weer met uw bloedverdunners. Uw arts of Trombosedienst laat u weten wanneer u weer kunt starten. Als u Acenocoumarol of Fenprocoumon gebruikt zal u ook een doseerschema krijgen.

    

   Vragen

   Bij vragen over antistollingsregulatie kunt u contact opnemen met een van de antistollingsconsulenten van ziekenhuis St Jansdal. Bereikbaar op telefoonnummer: 0341- 435869 of per mail op antistollingsconsulent@stjansdal.nl

    

   Of neem contact op met uw Trombosedienst.

    

   Indien voor uw operatie, ingreep of onderzoek een afspraak bij de anesthesist nodig is, neemt u dan bij uw bezoek aan de anesthesist deze folder mee. Het kan voorkomen dat de anesthesist het antistollingsadvies van uw behandelend arts aanpast.

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 9-3-2021