M.J. (Mirjam)
M.J. (Mirjam) Janssen
Gynaecoloog

"De gynaecologie, ook vrouwengeneeskunde genoemd, is een zeer divers specialisme. Als dokter ben je betrokken bij allerlei verschillende levensfasen van de vrouw en de daarmee samenhangende mooie en moeilijke momenten. Deze betrokkenheid maakt dat ik me in dit specialisme thuis voel. Het meest boeiende aspect van mijn werk vind ik de gynaecologische vraagstukken. Een patiënt komt met een probleem en samen zoek je naar een oplossing. Vaak is de oplossing goed te vinden en kan ik snel helpen. Mijn aandacht gaat dan ook speciaal uit naar de minimaal invasieve technieken. Dat wil zeggen onderzoeken en behandelingen, welke een even goed resultaat hebben als de klassieke ingrepen, maar zorgen voor een sneller herstel. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van de baarmoeder via een kijkoperatie. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed om de zorg voor moeder en kind te optimaliseren in het St Jansdal. Zelf ben ik met name betrokken bij de voorlichting aan de zwangere en het gezamenlijk hebben van richtlijnen voor de zorg. Dit zodat de scheiding tussen eerste en tweede lijn voor de zwangere verdwijnt en zij een continue goed op elkaar afgestemde zorg ervaart. Het Moeder&Kind Centrum betekent voor mij dan ook een nauwe samenwerking tussen de eerstelijns verloskunde, de tweede lijn en de kinderartsen. Aan de aanstaande ouders willen we deze zorg professioneel, maar ook in een gemoedelijke huiselijke sfeer geven.”

 

BIG nr. 9062915901 

In dienst sinds
2012
Aandachtsgebied

Gynaecologie, algemeen.

 

BIG-nummer

9062915901