l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Thuis herstellen van corona; wij kijken met u mee.

U bent in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus en komt in aanmerking voor verder herstel met zuurstof thuis. Dit betekent dat wij na ontslag uit het ziekenhuis uw gezondheid via thuismonitoring in de gaten houden om te weten hoe het met u gaat.

 

Wat is thuismonitoring?
Via de app My Chart geeft u gegevens over uw gezondheid door aan het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Denk aan meetgegevens over lichaamstemperatuur, het zuurstofgehalte in het bloed en eventuele klachten. De gegevens die u aan ons doorgeeft controleren wij dagelijks. Blijkt uit deze gegevens dat uw gezondheid achteruit gaat, dan kan uw arts direct actie ondernemen. Daarnaast kunt u altijd rechtstreeks met ons bellen op het moment dat uw klachten toenemen. De behandeld arts neemt indien nodig actie en zal zo nodig uw huisarts informeren.

 

Persoonlijk behandelplan
Van uw arts krijgt u een persoonlijk behandelplan, waarin precies staat wat u moet doen. Het is belangrijk dat u uw eigen gezondheid goed in de gaten kunt houden en weet wat te doen als u zieker wordt. Het behandelplan helpt u om op een veilige manier thuis verder te herstellen.

 

Goed voorbereid
Wij laten u niet zomaar naar huis gaan. Uw verpleegkundige zal u eerst uitgebreid informeren en instructies geven over het uitvoeren van de metingen thuis. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van uw thuiskomst en is akkoord met de thuismonitoring.

 

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Stel uw vragen gerust aan uw verpleegkundige of behandelend arts.

Metingen en vragenlijsten

Hoe vaak doet u een meting?

In de app staan vragen klaar die u dagelijks moet invullen. Dit doet u twee keer per dag. In het ziekenhuis worden al uw ingevoerde gegevens regelmatig gecontroleerd. Het is hierbij belangrijk dat u zich aan onderstaand schema houdt:

  • Om 09:00 uur: meetsessie 1
  • Om 15:00 uur: meetsessie 2

 

Wanneer uw klachten toenemen (zoals benauwdheid of u zieker voelen) meet u altijd uw zuurstofsaturatie nog een keer extra. Deze meting registreert u ook in de app, alvorens te bellen met het monitoringscentrum.

Hoe meet u uw zuurstofsaturatie?

De zuurstofsaturatie geeft aan hoeveel zuurstof er in uw bloed aanwezig is. Voldoende zuurstof in het bloed is nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstofopname gebeurt in de longen. Omdat het coronavirus ook invloed heeft op de longen, is de zuurstofsaturatie een belangrijke maat voor de ernst van de ziekte.

Hoe meet u uw ademhalingsfrequentie?

De ademhalingsfrequentie is het aantal keer dat u ademhaalt in één minuut. Wanneer u benauwder wordt, kan het zijn dat uw lichaam vaker per minuut gaat ademhalen, zodat uw lichaam voldoende zuurstof binnenkrijgt.

Instructie meten van de ademhalingsfrequentie
  1. Laat de ademhalingsfrequentie meten door een ander persoon dan u zelf (het liefste wanneer u er zelf niet bewust van bent dat de ademhaling gemeten wordt).
  2. Voor deze test heeft u een klok nodig (met secondewijzer) of een stopwatch.
  3. Zorg dat u zich 10 minuten voor het meten van de ademhalingsfrequentie niet heeft ingespannen.
  4. Meet gedurende 60 seconden het aantal ademhalingen. 
Hoe meet u uw temperatuur?

Uw temperatuur meet u met een thermometer. Deze krijgt u mee op de afdeling. Lees de gebruiksaanwijzing van uw thermometer goed door.

Hoe injecteert u Fraxiparine?

Vanwege het verhoogde risico op de vorming van bloedstolsels door covid-19, kan het zijn dat u behandeld wordt met een antistollingsmedicijn: Fraxiparine. Soms moet u hier thuis mee door gaan. Uw behandelend arts bepaalt wanneer u met de Fraxiparine kunt stoppen. In deze video leggen we u uit hoe u uzelf de injectie geeft:

 

Instructiefilmpje Fraxiparine

Wat moet u doen als uw klachten erger worden?

Wanneer uw klachten verergeren, zoals benauwdheid en zieker worden, dan doet u het volgende:

 

  1. Meet uw zuurstofsaturatie en registreer dit in de app.
  2. Volg uw behandelplan om te zien wat u moet doen.

In het ziekenhuis worden deze gegevens gecontroleerd. Zijn uw klachten zeer hevig en kunnen deze niet wachten tot morgen? Bel direct het monitoringscentrum. Wanneer u niemand aan de telefoon krijgt of uw klachten zijn levensbedreigend SPOED, dan belt u met 112.

Persoonlijk behandelplan

Hieronder vindt u een voorbeeld van een persoonlijk behandelplan. Deze wordt door uw behandelend arts ingevuld.

 

<Invoegen voorbeeld>

MijnStJansdal installeren

Hier vindt u meer informatie over het installeren van MijnStJansdal: 

MijnStJansdal