l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Cardiologen Lelystad en Harderwijk

13 februari 2019. Vier cardiologen van het voormalig MC Zuiderzee zetten samen met vijf cardiologen van St Jansdal de cardiologische zorg in Lelystad voort. Patiënten kunnen bij hen terecht voor diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Zo’n negentig procent van de cardiologische zorg vindt plaats op de polikliniek. “We zijn blij dat we de juiste zorg op de juiste tijd en op de juiste plaats kunnen blijven bieden”, zegt cardioloog Lucas Klein. “Dus ook dicht bij huis.”

13 februari 2019.

Op de poliklinieken in Lelystad vinden zowel gesprekken met de cardioloog als aanvullende onderzoeken plaats. “Het gaat hierbij om bijvoorbeeld fietsproeven, ritme-onderzoeken of hartecho’s”, vertelt  cardioloog Lucas Klein. “Daarnaast doen we holteronderzoeken, pacemakercontroles of een CT- of MRI-scan van het hart. We beschikken over de modernste beeldvormende technieken. Dit betekent dat wij veel patiënten gewoon in Lelystad kunnen onderzoeken en behandelen.” 

 

Het is helaas niet mogelijk om patiënten op te nemen in Lelystad. Cardioloog Klein: “Gelukkig hoeft dit ook niet zo vaak. Mocht dit nodig zijn voor bijvoorbeeld een hartkatheterisatie of pacemakerplaatsing dan kan dat in Harderwijk. De hartkatheterisaties vinden via de polsslagader plaats”, zegt Klein. “Dit is een veilige en weinig belastende ingreep voor patiënten. Ook doen we pacemakerimplantaties in Harderwijk. Voor dotterbehandelingen, hartoperaties en uitgebreide ritmebehandeling is er nauwe samenwerking met verschillende derdelijns centra, zoals het Meander MC en Isalaklinieken.” 

 

De cardiologen werken wisselend in Lelystad en Harderwijk. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en zorgt voor een eenduidig beleid. Ze vullen elkaar qua specialisaties goed aan. 

 

Lees meer over Cardiologie op de informatiepagina

 

Lucas Klein, Ferry Alsemgeest, Kirsten Sybrandy, 

Robert Stöcker en Eugène van Beek

 

Van links naar rechts: Wisam Yassi, Madelon Brouha, Marc van der Zee, Ahmed Hassan