l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging - leerling

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank

 

 

Harderwijk, 6 februari 2019 - Rabobank verstrekt een financiering van EUR 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Daarnaast worden de voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en elektronisch patiëntendossier door Rabobank geherfinancierd.

 

De financiële situatie van St Jansdal stond in 2017 korte tijd onder druk door de gevolgen van implementatie van het elektronische patiëntendossier. Door adequate bijsturing en extra inzet van alle medewerkers is dit in 2018 hersteld tot een gezond niveau. Het verlies van St Jansdal in 2017 werd volledig omgebogen en het aantal patiënten dat op de poli’s werd gezien, steeg in 2018 met meer dan 4%. Nu is dan ook het juiste moment om eerdere investeringen en meerjarenplannen te financieren.

 

In het najaar van 2018 kwam hier de doorstart van ziekenhuis Lelystad bij, waarmee St Jansdal haar omvang vergroot. De omzet van St Jansdal bedraagt over 2018 EUR 170 miljoen. Naar verwachting zal dit de komende jaren stijgen naar EUR 230 miljoen. Op 1 maart 2019 zal St Jansdal de besturing van ziekenhuis Lelystad overnemen van de curator. 

 

Jeroen Scholten, relatiemanager bij Rabobank: “St Jansdal heeft geweldige slagkracht laten zien, maakt heldere strategische keuzes en is financieel solide. Dit geeft ons vertrouwen in de continuïteit van het ziekenhuis. Met deze financiering dragen we bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg in de beide regio’s. Daarbij is steun van zorgverzekeraars en medici belangrijk, net zoals innovatie, samenwerking met specialistische centra en preventie om efficiënt in te spelen op de toenemende zorgvraag. Als huisbank ondersteunen wij St Jansdal daarom graag in haar ambities.”

 

Financieel directeur, Arend Jan Poelarends namens St Jansdal: “Deze ondertekening vormt een belangrijk moment voor St Jansdal. Wij willen goede zorg in de regio voor alle patiënten. Een stabiele financiële situatie is daarbij belangrijk. Fijn dat er dan een huisbankier is die vertrouwen in ons heeft, onze plannen steunt en deze financiert”.

 

 

 

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur St Jansdal (m), Leonie Boven (lid Raad van Bestuur St Jansdal) en Jeroen Scholten, relatiemanager Rabobank tijdens de ondertekening.