l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging - leerling

Uitbreiding capaciteit: extra spreekuren en bedden

Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit door medewerkers en medisch specialisten die hebben aangegeven dat zij tijdelijk meer willen gaan werken. Daarnaast wordt extra personeel geworven  en aangesteld.

 

Extra bedden en spreekuren

De komende tijd zullen er extra verpleegbedden beschikbaar komen. Een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie, heeft de spreekuren uitgebreid. In het moderne Moeder en Kind centrum is voldoende capaciteit voor extra bevallingen. De afgelopen weken zijn al meerdere  patiënten uit Lelystad bevallen in St Jansdal. 

 

Polikliniek Dronten

De polikliniek Dronten blijft open. Inwoners van Dronten en omgeving kunnen dus gewoon terecht in de poli Dronten.

 

Acute zorg gaat voor

De afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis St Jansdal is zeven dagen in de week 24 uur per dag geopend. In overleg met de omliggende ziekenhuizen in de regio vangen we patiënten op die spoedeisende hulp nodig hebben.

 

Uiteraard kunnen ook onze patiënten uit Harderwijk en omstreken er op rekenen dat zij de zorg krijgen die zij van ons gewend zijn. Patiënten uit de provincie Flevoland moeten in deze moeilijke tijd weten dat zij welkom zijn in het St Jansdal.

 

Het ziekenhuis krijgt veel vragen van inwoners uit de provincie Flevoland, zowel van patiënten als van sollicitanten. Sinds vorige week is een speciaal informatienummer geopend. Op  nummer 0341- 463590  kunnen patiënten en sollicitanten van 08.00 – 17.00 uur terecht met al hun vragen op het gebied van patiëntenzorg in St Jansdal. De meest gestelde vragen en antwoorden zijn op de website gepubliceerd.

 

08-11-2018