l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Tijdelijk langere wacht- en toegangstijden

 

Invoering nieuw Elektronisch Patiënten Dossier

 

In de nacht van 1 op 2 oktober a.s. gaat St Jansdal over naar één elektronisch patiëntendossier (EPD) van Epic. In St Jansdal heet dit project STEPIC. Het is het grootste veranderproject uit de geschiedenis van het ziekenhuis en het betekent een grote stap op het gebied van kwaliteit en efficiëntie. Het systeem vervangt alle huidige systemen. Papieren dossiers zijn vanaf 1 oktober helemaal van de baan.

 

STEPIC betekent een grote inspanning voor alle medisch specialisten en medewerkers van het ziekenhuis. Het wordt wennen voor iedereen in het St Jansdal en daarbuiten. Ook voor patiënten blijft de invoering van het nieuwe EPD niet onopgemerkt. Zo kunnen de wachttijden oplopen, omdat de zorgverleners in het begin meer tijd nodig hebben dan patiënten gewend zijn.

 

Minder soepel

De toegangstijden lopen nu al enigszins op door de voorbereidingen op de overgang naar de nieuwe situatie. Zo moeten alle 1850 medisch specialisten en medewerkers getraind  worden. In het weekend van 17 en 18 september vindt de zogenaamde Soft Go-Live plaats. Het huidige en nieuwe systeem draaien dan naast elkaar, zodat er na 1 oktober al wel afspraken gemaakt kunnen worden in het nieuwe systeem. De processen zullen de komende tijd dus minder soepel verlopen. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken.

 

Late facturering

Het EPD heeft ook consequenties voor de financiële afwikkeling. Alle behandelingen die in 2016 zijn gestart, zullen pas eind 2016 gefactureerd worden.

 

Samen op weg naar nog beter

We moeten dus eerst tijdelijk door een zure appel heen en vragen daarvoor begrip aan patiënten. Het EPD betekent een grote verbetering voor de toekomst. Alle informatiestromen rondom de patiënt komen voortaan samen in één digitale omgeving. Dit gaat ons helpen bij het realiseren van grotere patiëntveiligheid, nog betere kwaliteit, een goede registratie en een soepele bedrijfsvoering.

 

STEPIC gaat ook een verandering betekenen in de relatie tussen arts en patiënt. Vanaf maandag 3 oktober kunnen patiënten die dat willen, inzage krijgen in hun eigen medisch dossier via het patiëntenportaal MijnStJansdal. Zij krijgen hiermee een grotere betrokkenheid bij het zorgproces.

 

In de komende periode zal St Jansdal in de huis-aan-huis kranten uitgebreid communiceren over het EPD en het patiëntenportaal MijnStJansdal. Lees alvast meer informatie over het nieuwe EPD op onze website