l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Salem in Ermelo sluit

Ziekenhuis St Jansdal heeft besloten de activiteiten die nu nog in behandelcentrum Salem in Ermelo plaatsvinden, stop te zetten. In de hele maatschappij, maar zeker ook in de gezondheidszorg, zijn we de afgelopen jaren geconfronteerd met veel veranderingen. De beschikbare financiële middelen nemen af terwijl de zorgvraag toeneemt en complexer wordt. Het St Jansdal moet mee bewegen in deze ontwikkeling.  Om het ziekenhuis toekomstbestendig te maken is gestart met een reorganisatie van de ziekenhuisorganisatie onder de naam Fit voor de Toekomst.

 

Het is een maatschappelijke trend dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt gegeven wordt. Dit betekent dat het ziekenhuis de zorg waar mogelijk overdraagt aan de huisarts en/of de fysiotherapeut. Het ziekenhuis zal zich meer toeleggen op de complexere zorg. Gezien deze ontwikkelingen was het een logische, maar ook moeilijke keuze om de activiteiten die nu nog op Salem plaatsvinden, niet meer vanuit het St Jansdal voort te zetten.

 

Tot voor kort heeft St Jansdal met meerdere partijen gesproken over overname van de geboden zorg op Salem in Ermelo. Wij zijn hierin niet geslaagd. Het besluit om Salem te sluiten heeft gevolgen voor medewerkers en patiënten van het St Jansdal. Met betrekking tot de medewerkers is het officiële traject gestart.

 

Voor patiënten zal er geen formele overeenkomst gesloten worden tussen het ziekenhuis en een eerstelijnspartij over het doorverwijzen en de overdracht van patiënten. De huidige behandeltrajecten zullen worden afgebouwd. Voor de betrokken patiënten is een informatiebijeenkomst gehouden. Daarnaast zijn zij schriftelijk geïnformeerd.

 

Wanneer de medisch specialist van het ziekenhuis oordeelt dat een patiënt een vervolgbehandeling nodig heeft op het gebied van long- of oncologische revalidatie, zal de patiënt doorverwezen worden naar de screeningsfunctionaris. Deze functionaris kent de gehele paramedische regio (gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken, specifieke zorginstellingen of andere therapeuten) en adviseert de patiënten waar zij het beste terecht kunnen. De patiënt kiest echter altijd zelf of en bij wie hij of zij deze behandeling wenst te ondergaan.

 

Zowel patiënten als het ziekenhuis hebben belang bij een goed advies en opvolging hiervan. Patiënten omdat een vervolgbehandeling bij een gespecialiseerde therapeut bijdraagt aan vermindering van de klachten. Het ziekenhuis omdat dit minder herhaalbezoeken betekent. De screeningsfunctionaris zal dan ook de resultaten van het revalidatietraject op de voet volgen.

 

Salem sluit per 1 juli 2016. Er wordt nu een traject gestart om te proberen het gebouw te verhuren aan één hoofdhuurder. Het is dus wel degelijk denkbaar dat een eerstelijns therapeutische instelling het gebouw gaat huren. Er zijn instellingen die kansen zien.

 

De Raad van Bestuur beseft dat de beslissing om Salem te sluiten veel emotie oproept bij medewerkers en patiënten.  Het was echter noodzakelijk om hiertoe over te gaan. Al is het ziekenhuis nog zo overtuigd van de noodzaak, het blijft heel pijnlijk om te stoppen met iets waar we altijd heel trots op zijn geweest.