l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Opleidingserkenning ziekenhuisarts voor St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal heeft deze maand de opleidingserkenning gekregen om een nieuwe specialistische opleiding voor ziekenhuisartsen te starten. De ziekenhuisarts is een generalistische specialist die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse klinische zorg. Hij of zij moet de brug slaan tussen diverse medisch specialisten aan het bed van de patiënt.

 

Als coördinator is de ziekenhuisarts niet medisch eindverantwoordelijk (dat blijft de specialist), maar hij is wel altijd op de afdeling aanwezig. Zo kan hij hét aanspreekpunt zijn voor patiënten en zorgverleners.

 

Na het ontslag van een patiënt zorgt de ziekenhuisarts voor een goede overdracht richting huisarts of verpleeghuis. Dit is onder meer van belang voor de groeiende groep oudere patiënten. Zij kampen vaak met meerdere aandoeningen en worden behandeld door diverse artsen. Dat vergroot de kans op versnippering. De ziekenhuisarts stemt deze zorg goed op elkaar af en zorgt zo voor meer continuïteit en veiligheid.

 

De ziekenhuisarts is een nieuwe functie. Na hun opleiding tot basisarts kunnen geneeskundigen kiezen voor een driejarige vervolgopleiding. Daarbij verdiepen ze zich in de breedte in allerlei ziektebeelden. Daarna kunnen ze op diverse verpleegafdelingen aan de slag. Ziekenhuis St Jansdal heeft deze week van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) toestemming gekregen deze vervolgopleiding te verzorgen.

 

St Jansdal is begin 2014 gestart met dit project. Kwok Wai Mui, internist/nefroloog en opleider ziekenhuisgeneeskunde en Tjerk Rintjema, projectcoördinator zijn blij dat na een traject van twee jaar de erkenning vanuit de RGS binnen is. Het ziekenhuis start nog dit jaar met de opleiding van twee eigen ziekenhuisartsen. De werving- en selectieprocedure is inmiddels opgestart.