l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2016 door Albert Arp

Beste collega’s, leden van de raad van toezicht, leden van de PAR en alle andere belangstellenden, Jan en ik heten jullie hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie.

 

Dit jaar 2016 markeert de overgang naar een nieuwe fase voor het St Jansdal. In het zojuist vertoonde filmpje van Mila Pors, naar een format van “Man bijt Hond” werd al het een en ander gemarkeerd. Andere tijden, werkdruk, Epic, ook een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en ook positieve psychologie….. Ik zal er straks wat uitgebreider op ingaan.

 

Ik begon met “Deze bijeenkomst markeert de overgang naar een nieuwe fase”. We gaan namelijk eind van het jaar over naar het nieuwe Epic-systeem voor ons ziekenhuis; dat is meer dan een nieuwe auto. Het zal ons op de nieuwe eisen van onze veranderende samenleving voorbereiden en zorgen dat wij ook de komende decennia een ziekenhuis zijn waar je van op aan kunt en waar je graag bij wilt en ook kunt werken. Ook met de steeds snellere veranderingen op het gebied van verzakelijking, digitalisering en transparantie.

 

Wij bouwen voort aan een ziekenhuis voor uitstekende patiëntenzorg naar de behoeften van nu en straks. Met natuurlijk ook de ambitie vasthoudend één van de beste ziekenhuizen te zijn in Nederland.

 

Maar eerst wil ik stilstaan bij het achter ons liggende jaar 2015

 

Ik begin met een eerbetoon aan Paul Hoffius die ons in 2015 ontviel. Op 28 juni overleed hij tijdens het beoefenen van zijn geliefde hardloopsport. Wij hebben verdriet over zijn heengaan. Wij zullen ons Paul herinneren en we zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan ons St Jansdal.

 

Terugkijken naar 2015:

St Jansdal heeft het in veel opzichten goed gedaan in 2015. Naast dat al heel veel in het teken stond van STEPIC geef ik een paar voorbeelden:

 

  • In de Elsevier uitkomsten kwam het St Jansdal wederom voor in de kopgroep en was het gedeeld nummer één in medische zorg.

 

  • Wij werden voor het eerst verkozen in de top drie in de uitkomsten van het meest patiëntvriendelijkste ziekenhuis van Nederland. Tijdens het event ‘Kent u de wensen van uw patiënt?’ werd bekend gemaakt dat  Ziekenhuis St Jansdal op de tweede plaats staat als ‘Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis 2015’ met de resultaten van zorgkaart Nederland. Een mooie prestatie waar wij natuurlijk ook trots zijn op de samenwerking met onze Patiëntenraad; Op dit moment scoren wij gemiddeld een 8.8, prachtig. Compliment hiervoor aan al onze collega’s.

 

  • Wij behaalden, de meesten glansrijk, onze volumenormen zoals ingezet met de strategie.

 

  • We zijn gestart met een majeur traject STEPIC. De meest belangrijke implementatie voor ons ziekenhuis waarbij veel gevraagd wordt van de organisatie, van collega’s, van onze financiële middelen. Het zal moeilijker zijn dan het bouwen van een nieuw beddenhuis, maar het legt wel de basis voor veel van onze toekomst.

 

  • We tekenden een contract met de BAM voor het vernieuwen van onze OK. Letterlijk nu wordt de bouwplaats klaargemaakt en start een belangrijke vernieuwing voor de toekomst van ons ziekenhuis. Een investering van bijna twaalf miljoen. Dat garandeert ons dat we in de komende tien jaar zullen beschikken over de nieuwste, meest geschikte technologie in onze OK’s voor het behandelen van onze patiënten.

 

  • In 2015 kreeg ons ziekenhuis mooie publiciteit met diverse artikelen in de landelijke media over de schaal, de gemaakte keuzes en de prestaties van ons ziekenhuis.

 

  • St Jansdal Harderwijk heeft het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg ontvangen. Vorig jaar behaalde wij nog een bronzen keurmerk. Dat St Jansdal dit jaar zilver heeft behaald, onderstreept dat de ingeslagen weg naar duurzame bedrijfsvoering goed wordt bewandeld;

 

  • Samen met Medicamus en Zorggroep Noordwest Veluwe haalden wij nationale aandacht in de laatste maanden voor het GezondVeluwe keurmerk. Een fantastisch initiatief dat wij creëerden op idee en regie van onze nieuwe financiële directeur Arend Jan Poelarends. Wij hopen dat het initiatief komend jaar effect zal en kan hebben voor de zorg in de regio en natuurlijk ook voor ons ziekenhuis.

 

Maar beste mensen naast successen zijn er ook zorgen…..

 

Financiële resultaten

Ik kan in mijn terugblik niet voorbij gaan aan het geld. In dat opzicht zijn we in 2015 begonnen met “Fit voor de Toekomst”. En dat is er in geslagen. Want de investeringen, de dure Cao’s, de niet vergoede medicijnkosten, het achterstallig onderhoud op ICT en gebouw betekenen hogere lasten. De inkomsten groeien niet gelijkmatig mee. Dit vraagt om ingrepen die er voor zorgen dat de inkomsten en de uitgaven ook in de toekomst in evenwicht zijn en blijven. Geen hoge rendementen maar een goede balans en normaal rendement voor duurzaam bedrijfsvoeren.  

 

In evenwicht blijven. Toch sluit het Jansdal het jaar 2015 af met een positief resultaat van rond de één miljoen. En we behaalden een gemiddeld verzuim van ver onder de 4%. Dat is echt knap. De laatste 5 maanden zelfs onder de 3%.

Wij hebben het hoogste eigen vermogen uit onze geschiedenis hetgeen wij ook gebruiken om de toekomstige investeringen te kunnen financieren. Daarmee blijven wij een gezond, duurzaam en onafhankelijk (kern)ziekenhuis. Met ‘Fit voor de Toekomst’ repareren wij het dak als de zon schijnt. Goed ondernemerschap, laten wij dat vasthouden. Onder regie van een goede Veluwse minister van financiën.

 

De toenemende werkdruk

De samenleving verandert en ook het St Jansdal zoekt naar een nieuwe balans tussen de ziel van de zorg en de zakelijkheid. Dit jaar organiseerde de RvB samen de commissie waarden een aantal bijeenkomsten rond dit thema. Duidelijk komt naar voren dat aandacht voor de werkdruk, communicatie, creativiteit en de nieuwe realiteit. Mensen we lossen dit samen op. Dat kan het St Jansdal. Daar kunnen wij gewoon op vertrouwen.

 

2016

Dat brengt me bij 2016. In meer dan één opzicht een spannend jaar.

 

Samenwerking

Ten eerste omdat de samenwerking met andere ziekenhuizen en organisaties in de regio naar nieuwe dimensies zal gaan. Wij kijken verder naar chirurgische samenwerking met Lelystad. De goed lopende samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek zal nog geïntensiveerd kunnen worden en tevens kijken wij naar optimalisatie van de samenwerking met de buur-ziekenhuizen. Maar wel vanuit onze eigen kracht. Vanuit onze netwerk-gedachte en visie op goede zorg voor de patiënt in onze regio. Daarbij zal ook in 2016 opnieuw strategisch worden bezien in hoeverre de portfolio nog tijdsbestendig is en welke keuzes ons in de komende vier jaren voor liggen. Dat laatste is niet eenvoudig. Wat ga je minder doen, stoppen en wat ga je uitbouwen. Dit laatste gaat ook weer om veranderingen en om consequenties. Het is de nieuwe werkelijkheid.

 

Ik kan me voorstellen dat velen van jullie denken: moet dat nu of dit jaar? We kunnen er in ieder geval niet mee wachten. Naast STEPIC en’ Fit voor de Toekomst’ zal de toekomst goed moeten worden vastgepakt. Met alle onzekerheden die daar bij horen. St Jansdal kan en mag zich niet isoleren van deze ontwikkelingen, ontwikkelingen die verder gaan dan wat verzekeraars willen. Maar er zijn veel veranderingen op komst, en natuurlijk hebben we niet direct een Uber in de zorg, maar let op: de technologie zal veel verschuiven de komende tien jaar.

 

Gebouw

In 2016 zal een definitieve keuze gemaakt moeten worden voor vernieuwing/ vervanging van ons gebouw, beddenhuis en de installaties. Op dit moment liggen er zes uitgewerkte varianten voor. In de tweede helft van 2016 zal een keuze gemaakt worden waarbij betaalbaarheid natuurlijk ook een belangrijke variabele is. Met name de succesvolle implementatie van ‘Fit voor de Toekomst’, de portfolio- verwachtingen bepalen in hoeverre er 25 of 50 miljoen uitgegeven kan worden.

 

STEPIC

Natuurlijk is 2016 ook het jaar van onze digitale verhuizing. Op 1 oktober is het zo ver. En toch zal 2016 nog stressvol zijn, 2017 al beter lopen en in 2018 gaat het ziekenhuis er pas echt goed gebruik van maken. Het hoort erbij. Verwachtingenmanagement.  

 

Het zal een grote stressfactor voor ons allen zijn: het zal ook voor ons keihard werken zijn. Humor, relativeringsvermogen en vooral zorg voor elkaar helpen daarbij. Net als een goede voorbereiding. En dat doen we. We hebben zelfs hulp van ziekenhuizen die ons voorgingen en leren van hun ervaringen.

 

En natuurlijk heel veel scholing naast de al gewone drukte. Onze nieuwe digitale omgeving wordt een enorme stap vooruit, iets waarop we trots mogen zijn dat wij ons dat kunnen permitteren en ons op kunnen verheugen. Vergeet dat niet.

 

Positief en met vertrouwen

En tenslotte: vele veranderingen liggen ons voor en doorlopen wij nu al. Mijn eerste nieuwjaarstoespraak titelde ik namens de RvB als ‘vertrouwen en trots’, het is nu mijn laatste hier in St Jansdal en ik zou het willen titelen als “positief en vertrouwen”.

 

Naast de veranderingen in onze samenleving: de V&D’s met 10.000 medewerkers gaan failliet omdat zij zich niet aanpasten, TSN gaat in de thuiszorg failliet met 12.000 medewerkers omdat wij er als samenleving niet veel geld voor over hebben. de DA drogisten….. noem het maar op.

 

Soms hoor ik verhalen over ons ziekenhuis over miljoenenverliezen, zinkend schip. Een verzorgende die dat dat hoort op een verjaardag, van iemand die het weet. Vraag het maar gewoon aan de RvB en maak elkaar niet gek.  Het ziekenhuis staat er gewoon goed voor en heeft veel uitdagingen die we aangaan, maar u kunt er positief over zijn.

 

En natuurlijk is spannend of wij zorg waar niet voor betaald wordt kunnen blijven organiseren. Natuurlijk blijft het spannend voor Salem waar onze betrokken mensen goede zorg organiseren. Maar mensen heb er vertrouwen in en wees vooral ook positief, die enkeling die je graag het wak inpraat (ook al ligt er geen ijs) stuur die maar door. We maken er graag tijd voor.

 

We hebben onze missie, visie en kernwaarden. We blijven dicht bij het “doe maar gewoon”- karakter van de Veluwe. Ook in 2016 en daarna.

 

We gaan positief en met vertrouwen het nieuwe jaar in:

 

Positief en met vertrouwen: omdat we blijven werken aan het verder verbeteren van veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Positief en met vertrouwen: omdat we elkaar blijven bevragen en inspireren tot verbetering: samen nog beter!

Positief en met vertrouwen: omdat de wereld om ons heen verandert en wij proactief willen mee veranderen.

 

Mensen ik sluit af:  Straks kunt u nog genieten van een leuk filmpje over de Dolomieten tocht. De wandelaars en fietsers van de Veluwe. Op reis, de toppen over en weer thuis aangekomen. Ik mocht er met Jan Voorburg bij zijn. Het wordt weer een mooi jaar.

 

Eerst wens ik ieder van ons mede namens Jan Voorburg:

de beste wensen! Maak er een mooi en inspirerend 2016 van.

Dank jullie wel.