l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Fit voor de toekomst

In de hele maatschappij, maar zeker ook in de gezondheidszorg, zijn we de afgelopen jaren geconfronteerd met veel veranderingen. De beschikbare financiële middelen nemen af, terwijl de zorgvraag toeneemt en complexer wordt. Het St Jansdal moet mee bewegen in deze ontwikkeling.  Het ziekenhuis investeert daarnaast in een nieuw ZIS/EPD en legt hiermee een goede basis waarmee we voorbereid zijn op de verdere digitalisering die in de gezondheidszorg wordt doorgevoerd. Het ziekenhuis treft maatregelen om de goede financiële positie ook in de toekomst vast te houden.

 

Vorig jaar is St Jansdal gestart met het programma ‘Fit voor de toekomst’. In 2016 zijn de eerste bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Dat kon grotendeels nog met maatregelen op materieel gebied. De komende twee jaar zal het ziekenhuis de personeelskosten terugbrengen met circa honderd formatieplaatsen. Dit zal deels gebeuren door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten.

 

Een deel van de reductie hangt direct samen met de digitalisering die in de loop van 2016 wordt doorgevoerd. In oktober zal het nieuwe ZIS/EPD van EPIC in gebruik worden genomen. Minder papierwerk en minder handmatige handelingen zorgen er voor dat ondersteunende processen efficiënter kunnen worden ingericht uitgevoerd. Een ander gedeelte van het aantal arbeidsplaatsen verdwijnt bij de ondersteunende functies. Daarnaast wordt de leidinggevende structuur van de organisatie herzien en waar mogelijk geoptimaliseerd.

 

Naast de afbouw van formatie wordt ook kritisch gekeken naar de behandelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd. Activiteiten die goedkoper en zonder verlies aan kwaliteit kunnen worden uitgevoerd buiten het ziekenhuis, worden overdragen aan partners in de eerste lijn in de regio.

 

Voor de medewerkers betekent de reorganisatie dat er een periode volgt van onzekerheid. Uiteraard zal uiterste zorgvuldigheid betracht worden in het proces. De organisatie is in de tweede week van maart op de hoogte gesteld van de voorgenomen maatregelen. Naar verwachting zullen de uitgewerkte plannen op 1 juni van dit jaar gereed zijn.

 

Het ziekenhuis betreurt het dat deze maatregelen nodig zijn, maar het kan niet anders. Ons belangrijkste doel is om hoge kwaliteit van zorg te bieden aan de inwoners van ons verzorgingsgebied. Zij moeten kunnen rekenen op het St Jansdal. Maar dan moeten wij wel werken aan een gezonde organisatie. Goede resultaten en een stevige financiële positie van ons ziekenhuis zijn van groot belang voor de inwoners van ons verzorgingsgebied en onze medewerkers.