l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

(Let op! Wegens drukte aan de telefoon, graag alleen bellen bij dringende zaken)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. 

Algemeen

Zijn de prikposten open?

In verband met het coronavirus zijn een aantal prikposten gesloten:

Bekijk actuele informatie over prikposten op onze website.

Kan ik naar het ziekenhuis komen?

Landelijk neemt het aantal besmettingen met het coronavirus toe. Dit is van invloed op de ziekenhuiszorg en heeft gevolgen voor de capaciteit van ons ziekenhuis. We zijn daarom genoodzaakt om operaties, scopieën, en poliklinische afspraken te verplaatsen. De patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Dringend het verzoek om niet zelf te gaan bellen om de lijnen vrij te houden.

 

Zie ook de vraag: Wat houdt de screening bij de hoofdingang in?

 

 

Spoed- en vaatzorg, oncologie en verloskunde gaan altijd door. Geplande keizersnedes gaan door, het kan zijn dat de datum wordt verschoven. U wordt hierover geïnformeerd. Bekijk hier de informatie voor zwangeren en kraamvrouwen. De afspraken op de poliklinieken worden sterk beperkt. Artsen bepalen welke afspraken noodzakelijk zijn om door te laten gaan. Verder vinden de afspraken zoveel mogelijk telefonisch plaats.

 

Wij verzoeken patiënten en bezoekers zo min mogelijk naar het ziekenhuis te komen. Mocht het niet anders kunnen dan wijzen wij u op de volgende hygiëneregels: 

 • Desinfecteer uw handen als u het ziekenhuis in- en uitgaat. Er staan alcoholflacons. 
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik weg.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen, dus ook van zorgpersoneel en patiënten. 

 

 

Wat houdt de screening bij de hoofdingang in?

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, screenen wij patiënten en bezoekers bij de hoofdingang van onze locatie in Harderwijk en Lelystad. Zorgmedewerkers vragen u naar eventuele gezondheidsklachten, deze gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid.

Als een patiënt luchtwegklachten heeft en of koorts heeft, dan is toegang alleen toegestaan bij het gebruik van een mondneusmasker. Het masker mag pas af nadat de patiënt het ziekenhuis weer heeft verlaten. Bezoekers met klachten mogen het ziekenhuis niet betreden en moeten het St Jansdal weer verlaten. Een uitzondering hierop zijn bezoekers van terminale patiënten.

 

De ingang van gebouw H wordt gesloten. Hierin bevinden zich Klimop, Geboortezorghuis, Moeder&Kind Centrum en kaakchirurgie. Patiënten en bezoekers moeten voor deze afdelingen eerst via de hoofdingang, zodat zij ook gescreend kunnen worden. In het ziekenhuis hangt extra bewegwijzering om de weg te wijzen naar gebouw H.

Wat zijn milde verkoudheidsklachten?

Milde verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid (loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest) en verhoging tot 38,0 graden Celsius.

Mijn familielid of kennis ligt in het ziekenhuis, is dat wel veilig?

Verpleging en artsen van St Jansdal zijn gewend om patiënten te verzorgen in isolatie. Ook bij bijvoorbeeld mrsa positieve patiënten wordt er strikt geïsoleerd en gaat daarnaast de zorg aan anderen gewoon door. Door gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen en goede handhygiëne kunnen we goede zorg bieden. Een team van experts adviseert ons daarbij door duidelijke protocollen en werkwijzes aan te reiken.

 

Bezoekregeling

- Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is, mogen daarom helaas geen bezoek meer ontvangen. Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen, heeft het ziekenhuis deze keuze moeten maken.

 

- Overige patiënten mogen één unieke bezoeker per dag ontvangen. Voor terminale patiënten geldt dit uiteraard niet. 

 

- Patiënten die een poliklinische afspraak hebben worden met klem verzocht alleen te komen en alleen een begeleider mee te nemen als dat nodig is. Er geldt een uitzondering voor hulpbehoevenden, mensen met kanker en voor kinderen.

 

- Op de kinderafdeling mag één ouder op bezoek komen en geen broertjes of zusjes. Indien er sprake is van een uitzondering hoort u dit van de verpleegkundige.

 

- St Jansdal blijft streven naar een zo klein mogelijk aantal bezoekers om uzelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus. 

 

- Houd 1,5 meter afstand van iedereen. 

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?

Het is niet nodig om je extra zorgen te maken. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

 

Geplande keizersnedes gaan gewoon door. Het kan zijn dat de datum iets verschoven wordt.

Uw partner mag over het algemeen bij de keizersnede aanwezig zijn. Soms is dit echter niet mogelijk, dit hangt onder meer af van de medische situatie.

 

Het Verloskundig Samenwerkingsverband, waar onze gynaecologen en klinisch verloskundigen bij aangesloten zijn, heeft een brief opgesteld aan alle zwangeren en kraamvrouwen. De informatiebrief kun je hier lezen (website VSV)

 

 

Gaan voorlichtings- en groepsbijeenkomsten door in St Jansdal?

Tot begin april zijn alle voorlichtings- en groepsbijeenkomsten geannuleerd. Om onze medewerkers en patiënten zoveel mogelijk te beschermen, willen we het liefst zo weinig mogelijk mensen in ons ziekenhuis als dat medische niet noodzakelijk is. Het St Jansdal heeft daarom besloten om de voorlichtings- en groepsbijeenkomsten voor patiënten tot begin april te annuleren. Zo willen we de kans op het overbrengen van het coronavirus verkleinen en onze kwetsbare patiënten en medewerkers beschermen. Houd de berichtgeving in de gaten of dit beleid daarna voortgezet wordt.

Kan ik nog naar de kerkdienst in het ziekenhuis?

In verband met de maatregelen die het ziekenhuis neemt om de verspreiding van het corona-virus zo  veel mogelijk tegen te gaan, is besloten tot nadere aankondiging geen kerkdiensten te houden in het St Jansdal.

 

 

 

Apotheek en medicijngebruik

Hoe moet ik de medicatie ophalen die ik normaal bij de poli-apotheek ophaal?
Verschillende geneesmiddelen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Deze geneesmiddelen haalt u op bij de poli-apotheek in Harderwijk of in Lelystad of soms krijgt u deze thuis bezorgd. Omdat de poli-afspraken zijn gewijzigd in telefonische consulten en infusen op locatie Lelystad worden gegeven, is de werkwijze tijdelijk anders. Hoe dit nu verloopt leest u hieronder.
 1. Als u de medicatie al thuis bezorgd kreeg, dan verandert er voor u niets.
 2. Geneesmiddelen die gekoppeld zijn aan een chemotherapie infuus, hoeft u niet meer op te halen bij de poli-apotheek. Deze geneesmiddelen worden aan u verstrekt door de verpleegkundige van de chemo-unit.
 3. Geneesmiddelen die u soms nodig heeft voor of na een chemo kuur, bijvoorbeeld middelen tegen misselijkheid, antibiotica of allopurinol, daarvan weten we niet bij welke apotheek het recept ingeleverd gaat worden. Dit kan een poli-apotheek zijn of uw eigen thuis-apotheek. U kunt het recept inleveren bij de apotheek van uw keuze, zoals u dat anders ook doet. Als u het recept anders inlevert bij de poli-apotheek als u toch in het ziekenhuis bent voor een infuus, dan kunt u dat nu bij de poli-apotheek in Lelystad doen.
 4. Orale cytostatica die niet gekoppeld zijn aan een infuus, middelen voorgeschreven door de MDL-arts, reumatoloog of dermatoloog: hierover wordt u door de poli-apotheker gebeld. Deze zal u vragen of de medicatie beter tijdelijk bezorgd kan worden.

Besmetting in St Jansdal

Zijn er patiënten in St Jansdal met het coronavirus?

Op maandag 9 maart is voor het eerst het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een patiënt in de kliniek.

Er liggen momenteel* 33 positief geteste patiënten in ons ziekenhuis.
* 23 maart 12.30 uur

Liggen patiënten met het coronavirus op een aparte afdeling?

Alle patiënten met corona of een verdenking daarop worden opgenomen op de eerste verdieping op 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Patiënten krijgen hier verpleging in isolatie. Op de electieve opname afdeling ruimte is ruimte gecreeërd voor extra IC-bedden.

Op dit moment lig ik opgenomen in St Jansdal. Loop ik nu risico?

Nee, indien u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis risico heeft gelopen, bent u hierover door St Jansdal geïnformeerd.

 

Tijdelijke bezoekregeling

Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is, mogen daarom helaas geen bezoek meer ontvangen. Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen, heeft het ziekenhuis deze keuze moeten maken.

 

Overige patiënten mogen één unieke bezoeker per dag ontvangen. Voor terminale patiënten geldt dit uiteraard niet. Op de kinderafdeling mogen beide ouders op bezoek komen, maar zonder broertjes of zusjes. Patiënten die een poliklinische afspraak hebben, mogen maximaal één begeleider meenemen. De beveiliging gaat erop toezien dat het bezoekersbeleid wordt nageleefd.

Spoedeisende hulp

Kan ik nog naar de spoedeisende hulp?

Overdag

Neemt u overdag contact op met uw eigen huisarts. Hij/zij bepaalt of u naar de spoedeisende hulp moet komen.

 

Buiten kantoortijden en in het weekend

Bel eerst met de huisartsenpost in Harderwijk via telefoonnummer: 0900-341-0-341.

 

Locatie spoedeisende hulp

De afdeling spoedeisende hulp is gevestigd aan de achterzijde van het ziekenhuis. Momenteel staat er een witte tent bij de ingang. In deze tent vindt eerst een onderzoek plaats of u klachten hebt die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Afhankelijk van de uitkomnst hiervan wordt bepaals naar welke wachtkamer u mag gaan. 

Uitbreiding SEH

Een gedeelte van de POK (Sluder-ruimte) in Harderwijk is ingezet als extra SEH-gebied. Hierdoor is het makkelijker om de verschillende patiëntenstromen te scheiden van elkaar. 

 

De 'normale' SEH krijgt de naam SEH 1; deze afdeling is alleen voor patiënten mét verdenking op corona. Zij krijgen hier een opname in druppel-plus isolatie.

 

Bij de POK komt SEH 2. Dit is een 'schoon' SEH-gebied. Hier gaan alle patiënten zónder verdenking op het coronavirus naartoe. Op SEH 2 staan de bedden dicht op elkaar. Hierdoor kunnen we helaas geen begeleiders toestaan. Zij moeten plaatsnemen in de wachtruimte bij de POK, routenummer 0.69. 

Actuele maatregelen

Is het bezoekersrestaurant geopend?

Het bezoekersrestaurant is helaas voor iedereen gesloten

 

Bezoekregeling

Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is, mogen helaas geen bezoek meer ontvangen. Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen, heeft het ziekenhuis deze keuze moeten maken.

 

Overige patiënten mogen één unieke bezoeker per dag ontvangen. Voor terminale patiënten geldt dit uiteraard niet. Op de kinderafdeling mogen beide ouders op bezoek komen, maar zonder broertjes of zusjes. Patiënten die een poliklinische afspraak hebben, mogen maximaal één begeleider meenemen. De beveiliging gaat erop toezien dat het bezoekersbeleid wordt nageleefd.

Is het medewerkersrestaurant geopend?

Het medewerkersrestaurant is niet geopend. Om goed voor elkaar te blijven zorgen wordt er momenteel iets geregeld voor onze medewerkers.

Evenementenbeleid

Om onze medewerkers en patiënten zoveel mogelijk te beschermen, willen we het liefst zo weinig mogelijk mensen in ons ziekenhuis, als dat niet nodig is. Daarom annuleren we tot begin april alle grote interne en externe evenementen van St Jansdal, zoals de voorlichtingsbijeenkomsten.

Uw afspraak, opname of operatie

Gaat mijn afspraak door?

We willen de kans om elkaar te besmetten verkleinen en de medewerkers inzetten op de plekken waar ze hard nodig zijn. Hiervoor beperken we geplande operaties in zowel Harderwijk als Lelystad. Spoedzorg, oncologische zorg en verloskunde gaan in het hele ziekenhuis gewoon door. Poliklinische afspraken in Harderwijk, Lelystad en de buitenpoli’s worden omgezet naar een telefonische afspraak of verplaats.

Ik heb binnenkort een afspraak staan in het ziekenhuis, maar ik heb griepklachten. Kan mijn afspraak wel doorgaan?

Wij verzoeken op dit moment patiënten en bezoekers niet naar het ziekenhuis te komen bij luchtwegklachten (hoesten, neusverkouden, benauwdheidsklachten en/of koorts). Sommige afspraken kunnen worden omgezet naar een telefonisch consult. 

 

Kort voor uw afspraak op de polikliniek nemen wij persoonlijk contact met u op. U hoort dan of uw afspraak kan worden uitgesteld, telefonisch plaats kan vinden of dat u toch naar het ziekenhuis moet komen. Uw arts bepaalt dit.

 

Heeft u geen van de bovenstaande klachten, dan kunt u veilig ons ziekenhuis bezoeken. Neem dan wel de hygiëneregels in acht. 

 

 

 

Ik word binnenkort geopereerd. Kan de operatie doorgaan?

Alle geplande operaties en scopieën worden tot nader order uitgesteld, zowel in Harderwijk als in Lelystad. De spoed- en vaatzorg, oncologie en verloskunde gaat wel gewoon door. Het ziekenhuis neemt met iedereen persoonlijk contact op als een afspraak afgezegd wordt; dringend het verzoek om niet zelf te gaan bellen.  

Het St Jansdal denkt op deze manier zo goed als mogelijk in te spelen op de extra toename van patiënten die intensieve zorg nodig hebben. 

Kunnen vrijwilligers mij helpen?

De komende weken zal je geen vrijwilliger aantreffen in het St Jansdal. Er is een aantal redenen voor deze beslissing. Veel van onze vrijwilligers zijn 67 jaar of ouder. Zij worden gezien als een kwetsbare groep in de samenleving. Daarnaast komen minder patiënten naar het ziekenhuis voor afspraken. Ook zijn er minder bezoekers vanwege de aangescherpte bezoekregeling. Onze vrijwilligers kunnen deze periode dus weinig patiënten en bezoekers ontvangen.

Wat kan ik zelf doen?

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik besmet ben?

Als u in Nederland verkouden bent of longklachten heeft, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus. Neem bij vragen of twijfel telefonisch contact op met uw huisarts.

Ga NIET naar uw huisarts of het ziekenhuis toe.

Wat kan ik doen om mijzelf en anderen te beschermen en besmetting te voorkomen?
 • Geen handen schudden. Hoe graag wij het wel zouden doen, maar in het belang van uw en onze gezondheid schudden wij in ons ziekenhuis voorlopig geen handen.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik weg.
 • Ga niet naar het ziekenhuis als u luchtwegklachten heeft (neusverkouden, hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts boven 38 graden). 
 • Desinfecteer uw handen als u het ziekenhuis binnen gaat. Er staan alcoholflacons. 
Wat is het advies voor mensen met andere gezondheidsproblemen (zoals COPD, astma of diabetes)?

Het is belangrijk om de standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen en uit de buurt te blijven van mensen die ziek zijn. Was dus regelmatig de handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. Daarnaast is het goed om voorlopig grote menigten te mijden.

 

De patiëntenzorg in het ziekenhuis is veilig en gaat gewoon door. We vragen patiënten wel om extra alert te zijn om extra klachten die niet passen bij het normale klachtenpatroon, zoals koorts of meer hoesten dan normaal bij COPD. Dan is het goed om aan de bel te trekken bij de huisarts of de desbetreffende polikliniek.

Op bezoek

Kan ik op bezoek komen?

Om besmetting te voorkomen, vragen wij mensen om zo min mogelijk naar het ziekenhuis te komen. Heeft u luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts boven 38 graden), dan mag u het ziekenhuis niet in. 

 

Neem altijd de volgende hygieneregels in acht.

 • Desinfecteer uw handen bij aankomst en vertrek in het ziekenhuis
 • Hoest en nies in uw elleboogplooi
 • Schud geen handen

 

Tijdelijke bezoekregeling

Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is, mogen daarom helaas geen bezoek meer ontvangen. Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen, heeft het ziekenhuis deze keuze moeten maken.

 

Overige patiënten mogen één unieke bezoeker per dag ontvangen. Voor terminale patiënten geldt dit uiteraard niet. Op de kinderafdeling mogen beide ouders op bezoek komen, maar zonder broertjes of zusjes. Patiënten die een poliklinische afspraak hebben, mogen maximaal één begeleider meenemen. De beveiliging gaat erop toezien dat het bezoekersbeleid wordt nageleefd.