l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Operatie en opname

Weer meer geplande operaties mogelijk

Door het opheffen van de speciale corona-afdeling en het terugplaatsen van klinische afdelingen naar hun oorspronkelijke afdeling, is ruimte ontstaan in de kliniek. We kunnen daarom (vanaf 15 juni) meer geplande operaties doen. Patiënten waarvan de operatie is geannuleerd en die op de wachtlijst staan, zullen benaderd worden. Belt u ons svp niet (tenzij er een medische noodzaak is). Operaties die al gepland stonden na 15 juni, zullen in principe doorgang vinden.

 

In Harderwijk gaan vijf OK’s open plus 1 spoed OK. In eerste instantie richten we ons op het doen van zoveel mogelijk dagbehandelingen om op deze manier de kliniek te ontlasten. In Lelystad gaan er twee OK’s twee dagen open samen met het Kort Verblijf. Op maandag en op dinsdag is het weer mogelijk om daar te overnachten. Op de overige werkdagen vinden in Lelystad poliklinische ingrepen plaats (zonder overnachting).

 

 

Operatie mogelijk op andere locatie

Om patiënten niet onnodig langer te laten wachten, willen we alle beschikbare OK capaciteit inzetten. Dat kan betekenen dat u op een andere locatie wordt geopereerd dan u primair heeft aangegeven. Uw woonplaats is (tijdelijk) niet meer leidend. Op alle locaties werken wij met dezelfde teams en geven we exact dezelfde zorg. We vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard wordt dit met u besproken. We streven er naar om na de zomer weer op het oude OK niveau te werken.

Sneller naar uw afspraak of opname

Wij vragen iedereen bij onze ingang naar eventuele coronagerelateerde klachten. U kunt deze vragen ook digitaal beantwoorden. Met het bewijs van de check-in kunt u gebruik maken van de snelle route in de hal.  

 

Operatie en corona

U wordt voor uw operatie gescreend op symptomen van corona. Dit betekent onder andere dat u 48 uur voor opname gebeld wordt door een medewerker voor een kort vragengesprek. Op de Spoedeisende Hulp wordt deze screening uitgevoerd door de SEH-artsen.

 

Hoe gaat u goed voorbereid naar het ziekenhuis?

Voor een volledige toelichting op al onze veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u graag naar deze animatie:

 

Of bekijk deze pagina: www.stjansdal.nl/maatregelen

 

 

 

6 juli 2020