l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Operatie en opname

De toestroom van het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis gaat snel. Dit heeft gevolgen voor de overige zorg en de personele inzet. Om de acute en covid-zorg te kunnen blijven bieden, worden daarom nog veel planbare operaties in Harderwijk uitgesteld.

 

Welke zorg gaat wel door in Harderwijk?

De acute spoedzorg, zoals verloskunde, vaat- en oncologische zorg, gaan wél gewoon door. Of het verantwoord is om zorg uit te stellen, wordt per patiënt zorgvuldig beoordeeld door de behandelend arts. Door het afschalen van de geplande zorg komen handen vrij, die heel hard nodig zijn voor de acute zorg.

 

Tot wanneer geldt dit?

Voorlopig worden alle operaties uitgesteld, waarbij dat mogelijk en verantwoord is. Dit wordt per week beoordeeld. Patiënten die een operatie hebben gepland worden hierover gebeld.
Belt u ons niet, zo voorkomen we overbelaste telefoonlijnen

 

Geplande operaties in Lelystad

Vanaf 25 januari vinden de planbare operaties plaats in Lelystad

(bij gelijkblijvende omstandigheden).
Per week wordt bekeken of het veilig en verantwoord is om open te blijven.

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: “Het uitstellen van deze planbare operaties is ontzettend vervelend voor onze patiënten. Zij wachten vaak al langer op een ingreep. Maar dit is nu onvermijdelijk om de urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie te kunnen laten doorgaan.”

 

Samengevat

  • Planbare operaties worden nog steeds zoveel mogelijk uitgesteld, waarbij dat mogelijk en verantwoord is.
  • Vanaf maandag 25 januari zijn de OK in Lelystad en de afdeling Kort Verblijf geopend. Hiervoor geldt dat per week wordt bekeken of dit kan worden verlengd.
  • Het ziekenhuis neemt contact op met de patiënten waarvan de operaties niet door kunnen gaan. Belt u ons niet, zo voorkomen we overbelaste telefoonlijnen. 

 

Sneller naar uw opname

Wij vragen iedereen bij onze ingang naar eventuele coronagerelateerde klachten. U kunt deze vragen ook thuis digitaal beantwoorden. Bekijkt u hier onze video:

 

Met het bewijs van de check-in kunt u sneller doorlopen  in de hal.  

 

Bekijk op deze pagina welke coronamaatregelen wij nemen. 

 

15-01-2021