l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Operatie en opname

Na een drukke periode neemt nu ook in ons ziekenhuis de toestroom van COVID-patiënten af.

  • Er is in Harderwijk een cohortafdeling ingericht voor de zorg van coronapatienten. 
  • Dit betekent dat wij in Harderwijk één operatiekamer hebben gesloten, zodat deze bedden beschikbaar zijn voor de zorg aan coronapatienten. 
  • Wij nemen altijd persoonlijk contact op met patienten als wij hun operatie moeten uitstellen, of weer kunnen inplannen. 
  • In Lelystad draaien wij het reguliere operatieprogramma. Daar vindt geen coronazorg plaats. 
  • Conform de landelijke richtlijn van het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft het ziekenhuis een protocol opgesteld dat in noodsituaties gebruikt kan worden. Dit protocol wordt in regionaal ROAZ verband op elkaar afgestemd. In dit protocol is beschreven in welke specifieke en uitzonderlijke omstandigheden en met welke voorzorgsmaatregelen positief geteste medewerkers ingezet mogen worden in de patiëntenzorg. We doen dit alleen als dit nodig is om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven verlenen en er geen andere mogelijkheden meer zijn. Als de situatie er om vraagt, ontvangen patiënten op de betreffende afdeling een flyer met informatie hierover.

 

16 februari '22