l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

(Let op! Wegens drukte aan de telefoon, graag alleen bellen bij dringende zaken)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Anesthesie-ok

Geplande zorg

Hoe zit het met mijn afspraak, operatie of behandeling?

 

Veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s gaan in ieder geval t/m 17 april niet door op de locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Door het afschalen van de geplande zorg komen veel bedden en handen vrij, die heel hard nodig zijn in de kliniek.

 

Patiënten bij wie de poliklinische afspraak wél doorgaat, mogen géén begeleider meenemen. De beveiliging ziet erop toe dat dit beleid wordt nageleefd. Uitzonderingen gelden voor kinderen, mensen met een beperking en oncolgische zorg. De begeleider moet buiten het ziekenhuis wachten (en dus niet bij een van de zitjes bij de hoofdingang).

 

Poliklinische afspraken in Harderwijk, Lelystad en de buitenpoli’s worden omgezet naar een telefonische afspraak, verplaatst of geannuleerd.

 

De acute spoedzorg, zoals de vaatzorg en verloskunde, draait wel gewoon door. De oncologische zorg wordt per patiënt zorgvuldig beoordeeld door de behandelend arts(en). 

 

Patiënten die het ziekenhuis bezoeken, vragen wij met klem om 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Medewerkers vangen patiënten op bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. Zij wijzen op het desinfecteren van de handen en vragen eventuele klachten uit bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid.

 

Met deze maatregel willen we voorkomen dat grote aantallen patiënten naar het ziekenhuis komen met alle risico's. Door het afschalen van de geplande zorg komen bovendien veel bedden en handen vrij, die we hard nodig hebben in de kliniek.

 

Belt u ons niet; wij bellen u

Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met de patiënten waarvan de operaties, poliklinische afspraken of scopieën niet doorgaan. Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast. Patiënten kunnen ervan uitgaan dat de afspraak doorgaat als zij geen bericht hebben gehad.

 

Deze tekst is van 3 april 2020