l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari geldt tussen 21.00 uur 's avonds en 4.30 uur 's nachts een avondklok. Tijdens deze avondklok gaat de zorg in ons ziekenhuis gewoon door. Het is wel van belang dat u als patiënt en/of bezoeker rekening hiermee houdt. Hier kunt u lezen wat dit voor u als patiënt of bezoeker van het ziekenhuis betekent.

 

Spoedzorg 

Als u met spoed zorg nodig heeft, mag u gewoon naar buiten om naar een huisartsenpost of ziekenhuis te gaan. In noodsituaties heeft u hiervoor ook geen formulier nodig.

 

Naar huis na spoedzorg

Gaat u na uw spoedbezoek aan het ziekenhuis weer naar huis, dan heeft u wel het formulier 'Eigen verklaring avondklok' (NL) of 'Self-declaration Curfew' (ENG) nodig. We begrijpen dat u dit in spoedsituaties niet zelf op zak heeft. U kunt een exemplaar opvragen bij de receptie van de spoedeisende hulp. U vult de verklaring zelf in voor uw vertrek naar huis.

 

Avondspreekuren

Op een beperkt aantal afdelingen kunt u ook in de avonduren terecht. Als deze afspraken redelijkerwijs niet op een ander tijdstip gepland kunnen worden, vallen deze afspraken binnen de uitzonderingsregel. U moet hiervoor wel de volgende documenten op zak hebben:

NB: In sommige gevallen staat het St Jansdal een begeleider toe die mee mag naar het spreekuur. Als dit een avondspreekuur betreft, en u neemt iemand mee, is dit niet conform de landelijke regelgeving omtrent de avondklok. 

 

Tijdens uw opname

De avondklok geldt ook voor patiënten die zijn opgenomen. U mag tussen 21.00 uur 's avonds en 4.30 uur 's nachts niet buiten zijn. Ook niet op het terrein van het St Jansdal.

 

Bezoekers

De avondklok geldt ook voor bezoekers van patiënten die zijn opgenomen in het St Jansdal. Vertrek tijdig zodat u zeker voor 21.00 uur 's avonds weer thuis bent, ook als u volgens de bezoektijden van de afdeling langer zou mogen blijven.

 

Spoedbezoeken

Er zijn situaties denkbaar waarin u met spoed uw dierbare in het ziekenhuis wil bezoeken. Bijvoorbeeld in het geval van aanstaand overlijden. Ook deze situaties vallen onder de uitzonderingsregel.

 

25-01-2021