l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

St Jansdal hijst regenboogvlag

11 oktober is het Coming Out Day. Op vrijdag 9 oktober, hijsen we daarom de regenboogvlag voor ons gebouw in Lelystad. We doen dat (nog niet) in Harderwijk. Dat ligt gevoelig; de van oorsprong christelijke identiteit van het ziekenhuis zou er mee botsen.

11 oktober is het Coming Out Day. Op vrijdag 9 oktober, hijsen we daarom de regenboogvlag voor ons gebouw in Lelystad. We doen dat (nog niet) in Harderwijk. Dat ligt gevoelig; de van oorsprong christelijke identiteit van het ziekenhuis zou er mee botsen.

 

Allereerst: de regenboogvlag is het symbool om de diversiteit en gelijkwaardigheid van mensen met een verschillende geaardheid te benadrukken. Het is mooi, dat we naar een samenleving, een organisatie streven, waarin er vrijheid en veiligheid is voor iedereen. Dat past ook bij de slogan van het St Jansdal: ‘Je zorgt voor elkaar’.

 

We hebben als raad van bestuur ervoor gekozen om dit jaar voor het eerst wel de regenboogvlag te hijsen. Omdat diversiteit en gelijkwaardigheid niet alleen een thema van een selecte groep is, maar aandacht verdient in de hele samenleving en ook binnen de muren van St Jansdal. Dat geldt niet alleen voor mensen uit de lhbt-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders), maar ook voor andere groepen, zoals mensen met een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking en mensen met een andere huidskleur.

 

      

 

Als christen wil ik naast alle mensen staan. Dat geldt voor collega’s met een handicap en collega’s met een andere geaardheid, huidskleur of geloofsovertuiging. En met de overname van het ziekenhuis in Lelystad is ook bij ons de diversiteit toegenomen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd weten en zich veilig kunnen voelen.

 

Ik zie het als een opdracht om het thema gelijkwaardigheid en veiligheid in de organisatie te stimuleren. Zolang je je identiteit nog moet verstoppen, omdat de omgeving niet veilig is, is er werk aan de winkel. Daarom sta ik achter het hijsen van de vlag. Ik sta voor die gelijkwaardigheid, als het gaat om het accepteren van diversiteit binnen de muren van St Jansdal en om het beginsel dat collega’s en onze patiënten zich als mens veilig en geaccepteerd moeten voelen. Het beeld van regenboogvlag geeft voor mij daaraan uitdrukking.

 

Ik heb er begrip voor dat dit kan botsen met je eigen christelijke normen en waarden. Er is wellicht verschil in denken over homoseksualiteit, over seksualiteit en huwelijk. Het bieden van acceptatie en veiligheid betekent ook, dat we daar op een gepaste manier met elkaar het gesprek over kunnen voeren.

 

Tenslotte: de regenboog heeft voor collega’s met een christelijke achtergrond ook een andere betekenis. De regenboog is een zichtbaar teken van God aan alle mensen en alle andere levende wezens op aarde (Genesis 9: 15 en 16). Met dat beeld van de boog aan de wolken als teken van trouw (Sela) in mijn achterhoofd, kan ik ook naar mensen kijken, die zich nu niet gelijkwaardig behandeld, geaccepteerd of sociaal veilig voelen.

 

Arend Jan Poelarends
Lid raad van bestuur
Oktober 2020

 

(gebaseerd op een bijdrage van Jan Westert, ChristenUnie)