l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Huisartsen en cardiologen slaan handen in elkaar

Connect Hartfalen biedt juiste zorg op juiste plek.

 

Huisartsen van de coöperatie Medicamus gaan samen met cardiologen van ziekenhuis St Jansdal de zorg voor patiënten met hartfalen verder verbeteren. Doel van de regionale samenwerking is de juiste zorg op de juiste plek, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis.

 

Connect Hartfalen maakt het mogelijk om stabiele patiënten na een behandeling in het ziekenhuis terug te verwijzen naar de huisarts. Daarnaast komen patiënten met mogelijk hartfalen eerder in beeld bij huisartsen en praktijkondersteuners. Indien nodig verwijzen zij door naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek en behandeling. Een werkgroep van zorgverleners heeft hiervoor een nieuw behandelprotocol opgesteld. Deze richtlijn is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en is bedoeld om de patiënt optimaal te begeleiden en te behandelen. Zo wordt duidelijk wanneer, door wie en waar de beste zorg kan plaatsvinden.

 

Kick-off

Dinsdagavond 3 november vond de online kick-off plaats van Connect Hartfalen waarbij 130 geïnteresseerde zorgverleners inlogden. De avond sloot af met de ondertekening van een intentieverklaring tussen de huisartsencoöperatie Medicamus, ziekenhuis St Jansdal en NVVC Connect om de samenwerking vast te leggen.

 

Over hartfalen
Bij hartfalen is sprake van een falende hartspier. Het hart pompt met onvoldoende kracht. Hierdoor ontstaan klachten van vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning, vaak samen met vochtophoping in benen of buik. In Nederland zijn ruim 140.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 in 2025 (bron: RIVM).

 

NVVC Connect

De samenwerking wordt ondersteund door NVVC Connect, een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Doel van dit programma is om de zorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners voor hartfalenpatiënten in de regio te verbeteren. De volgende stap in het traject is een uitgebreide scholing aan huisartsen en praktijkondersteuners.

v.l.n.r. cardioloog Kirsten Sybrandy (St Jansdal), huisarts Peter Willemsen (Medicamus) en cardioloog Martin Hemels (NVVC Connect) na de ondertekening van de intentieverklaring