l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Ambulancezorg goed op orde in Flevoland

Het was een roerig jaar voor de ambulancedienst in Flevoland. Het verdwijnen van de Spoedeisende Hulp in Lelystad had directe effecten. “We kregen te maken met langere reistijden dan voorheen”, geeft Karin van Rossum, teamleider RAV Flevoland, aan. “Het aantal medewerkers en ambulances moest flink omhoog.”

Het was een roerig jaar voor de ambulancedienst in Flevoland. Het verdwijnen van de Spoedeisende Hulp in Lelystad had directe effecten. “We kregen te maken met langere reistijden dan voorheen”, geeft Karin van Rossum, teamleider RAV Flevoland, aan. “Het aantal medewerkers en ambulances moest flink omhoog.”

 

Een jaar later laten cijfers zien dat de ambulancezorg heel goed op orde is in Flevoland; ruim 95% van de spoedritten is binnen een kwartier ter plaatse. “Met z’n allen doen we erg ons best om de patiënt de best mogelijke acute zorg te geven”, vertelt Karin.  “We waren gewend aan een ziekenhuis met veel faciliteiten dichtbij. Nu moeten we meer gaan spreiden richting Harderwijk of Almere, en soms ook verder. De ambulances zijn daardoor langer onderweg. Het aantal beschikbare auto’s moesten we opvoeren. Hierdoor zijn er 24/7 meer ambulances beschikbaar.

 

Zorg in ambulance

De langere reistijd heeft effect op de manier van zorgverlening in de ambulance. Soms starten de ambulanceverpleegkundigen in de ambulance al met een behandeling. “Onze medewerkers stellen in een paar minuten tijd een voorlopige diagnose”, legt Karin uit. “Zij kunnen een stukje diagnostiek zelf doen, zoals een hartfilmpje maken of de bloeddruk, hartslag of bloedsuiker meten. Voor de rest gebruiken zij hun ervaren klinische blik. Als het nodig is geven ze al vocht of medicatie. Zij weten welke patiënten naar de Spoedpoli in Lelystad kunnen en overleggen als het nodig is met de arts of meldkamer. Is het te complex dan gaan mensen naar Harderwijk, Almere of een verder gelegen ziekenhuizen toe.”

 

Specifieke behandeling

Sommige behandelingen zijn heel specifiek en vinden maar in een paar ziekenhuizen in Nederland plaats. Een voorbeeld is een dotterbehandeling bij een hartinfarct. “Ambulanceverpleegkundigen kunnen op een hartfilmpje zien als iemand een hartinfarct heeft”, legt Karin uit. “Iemand moet dan met spoed gedotterd worden. Dit doen de ziekenhuizen in Harderwijk of Almere niet (Lelystad deed dit overigens voor het faillissement ook niet). Opties zijn dan Blaricum, Zwolle, Amersfoort of Amsterdam. De verpleegkundige belt wat het dichtstbijzijnde ziekenhuis met mogelijkheden is. De katheterisatiekamer moet namelijk ook nog vrij zijn.”

 

Schijnveiligheid

Het gebeurt vaker dat ambulances bij specifieke problemen een ziekenhuis voorbij rijden. Dit lijkt dan geen logische keuze te zijn maar is wel de beste voor goede zorg. “In Nederland zijn sommige ziekenhuizen gespecialiseerd in bepaalde ingrepen”, aldus Karin. “Bij een hartinfarct, thorax- of hersenletsel of bijvoorbeeld een acuut vaatprobleem gaan we, mits mogelijk, daar naartoe. Het is dan een schijnveiligheid om iemand naar een dichterbij gelegen ziekenhuis te brengen. De behandeling en expertise vindt namelijk ergens anders plaats. Twee jaar geleden ging het ook al zo, daarin is door het faillissement niets veranderd.”

 

Zeker in het begin is het passen en meten om alle diensten voor elkaar te krijgen. De ambulancemedewerkers zetten heel wat stapjes extra. “Chapeau aan alle partijen die hebben meegewerkt om de acute zorg goed op poten te krijgen”, zegt Karin. “Iedereen had maar één doel voor ogen: goede zorg leveren aan de patiënt. De ambulancedienst, de huisartsen, de huisartsenpost, verloskundigen en ziekenhuizen; iedereen zet zijn beste beentje voor. We hebben ook goede afspraken met verloskundigen en huisartsen gemaakt. Zij kunnen ons heel laagdrempelig bellen bij mogelijke problemen. Mijn ervaring is dat iedereen elkaar wil helpen.”

 

In de zomer van afgelopen jaar kreeg de Larserweg tussen Lelystad en Harderwijk te maken met wegwerkzaamheden. Dit resulteerde in wegopbrekingen en files. “Al vroegtijdig hebben we afspraken gemaakt met de gemeente, de wegenbouwer, onze chauffeurs en de verloskundigen”, vertelt Karin. “Dat is nou zo’n typisch voorbeeld van goede communicatie. Verloskundigen moesten snel naar Harderwijk of stonden vast in het verkeer. Ze konden ons laagdrempelig bellen en wij hielpen ze uit de brand. Onze chauffeurs waren precies op de hoogte van de actuele situatie. Dat was dan echt een uitkomst.”